كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٩/۱۱/۱۸

 

برای دسترسی سریع و به موقع می توانید از سایت اصلی مقالات را پیگیری فرمایید.

شناسه دات کام

اگر اختلاف سطح منبع فرستنده ی داده ها و منبع گیرنده ی آن کم باشد آنتروپی بالا و حضور اطلاعات اندک خواهد بود. شانون-ویور معتقد بودند که داده های فیزیکی آنالوگ یا دیجیتال که در کانال های ارتباطی به چرخه  می افتد همان اطلاعات است. به بیانی دیگر اختلاف سطح ترمودینامیکی برای تبدیل حرارت به کار مفید یا منجر شدن اطلاعات به فرآیند تصمیم گیری اندک است.  برعکس وینر معتقد است که قصد و نیت فرستنده ی داده ها و تاثیرگذاری آنها بر فرآیند تصمیم گیری اطلاعات را ساخت می دهد. data2 به عنوان مثال زمانی که برای تبین موضوعی از یک مساله ی نسبتا ساده در فرآیند آموزش بهره می گیریم گیرنده ی پیام چه با نگاه ریاضی-مکانیکی شانون-ویور یا اطلاعات یالقوه  و چه با دیدگاه وینری یا سایبرنتیکی یا بالفعل، اطلاعات اندکی تبادل می شود.برای رفع مشکل باید داده های مناسب، جدید، هدفمند و بیش تری در چرخه ی ارتباطی وارد شود. وقتی می گوییم در شرایط دمایی یکسان در منبع فرستنده ی انرژی و گیرنده ی آن آنتروپی در بالاترین حد خواهد بود،  این به معنای آن است که توزیع دما دارای بیش ترین احتمال است. پس هر چه احتمال بیش تر باشد آنتروپی بیش تر است. و هر چه درجه ی احتمال بالاتر باشد در رابطه ی میان اطلاعات و احتمال، حضور اطلاعات کم تر است. مثلا زمستان سردتر از تابستان است. از سویی حضور اطلاعات بسیار اندک است زیرا منجر به فرآیند تصمیم گیری نمی شود. و از سویی دیگر نیاز به داده های جدیدتری برای تبیین این گزاره ارایه کرد تا منظور گوینده از ابهام خارج شود.  نیز هر چه درجه ی احتمال بالاتر باشد می تواند نیاز به اطلاعات را از سویی دیگر بیش تر کند. ابهام به عنوان متغیری دخیل وارد چرخه ی مکانیکی  یا شانون-ویوری ارتباط می شود. این خصلت ویژه ی اطلاعات است ابهام زدا و ابهام آفرین است. data4 در کنار این، ابهام از سوی دیگر مثلا برای حل یک مساله ی پیچیده فیزیکو-شیمایی نیاز به داده های جدید را بیش تر و بیش تر می کند. این رابطه، فرآیند آنتروپی بالا را نمایش می دهد. در سویی شانون-ویور معتقد بوده اند که اطلاعات آنتروپی با بار مثبت است یعنی هر چه آنتروپی بیش تر باشد نیاز به اطلاعات بیش تری برای رفع آنتروپی وجود دارد. ولی وینر معتقد است که اطلاعات بار آنتروپیک منفی دارد و هر چه آنتروپی منفی آن بیش تر باشد نیاز به اطلاعات بیش تر خواهیم داشت. نکته ی بسیار مهم تفکیک فضای حیاتی میان داده ها و اطلاعات است. در دیدگاه شانون-ویور این داده ها  هستند که در گذر از کانال های ارتباطی در بستری بامعنی آرام می گیرند و منجر به تصمیم گیری می شوند با این رویکرد آنتروپی در سیستم بسیار اندک است. ولی هرگاه این داده ها بستر بامعنdataی خود را نیابند یعنی به فرستنده ی مورد نظر نرسند آنتروپی سیستم بالا است. در حالی که در نگاه ویوری از همان آغاز ترکیب هدفمند داده ها اطلاعاتی را ساخته و پایش  سیستم بر محور تاثیرگذاری یا تصمیم گیری است. در این حالت میزان آنتروپی و احتمال حضور آن هم بیشتر است. با رویکرد وینری می توان به پژوهش های اساسی رفتار اطلاع یابی پرداخت چرا که نحوه ی رفتار عناصر انسانی با سیستم و اطلاعات به مثابه یک موجودیت ناشی از اندریافت های آنها از صحت، کیفیت و میزان تاثیر اطلاعات دریافتی است. ارزش داوری جست وجوگران به تبین روابط آنتروپیک و میزان آن کمک شایانی می کند.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner