كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۱٢/۱٤

  ردیف

فعالیتبازه زمانینمره
1ارسال ایمیل27 اسفند 86    1
2ساخت وب لاگ کلاسی10 اردیبهشت 871
3ثبت چکیده مقاله در وبلاگ کلاسی جلسه قبل از ارایه مقاله کلاسی1
4انتخاب  موضوع مقاله کلاسی28 فروردین ماه 87---
5ارایه مقالهجلسه ماقبل آخر2.5
6مشارکت در کلاسحضور در کلاس، آمادگی و مطالعه پیرامونی،  همکاری در ساخت و به روز رسانی  وبلاگ، حضور فعال در کلاس عملی، رعایت اخلاق آکادمیک و نظم و انضباط کلاسی2.5
7توضیحاتتاریخ های قید شده در مقابل هر شاخص آخرین مهلت ارایه آن بخش   می باشد 
8آزمون کتبی و عملی پایان ترمپایان ترم 12
9جمع کل 20
 

پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner