كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۱۱/۱٠

۱. مطلوب است:

الف. با استدلال هایی نشان دهید آیا فرآیند تاریخی تطور واژه ی "کتابداری" به "علوم کتابداری" و آن گاه "اطلاع رسانی" سیری منطقی را طی کرده است یا خیر؟

ب. همان طور که می دانید بحث های طولانی و تاریخی از نظرگاه های مختلف در خصوص واژه ی "کتابداری" به عمل آمده است. آیا می توان پرونده ی این موضوع را برای همیشه بست؟ پیشنهادهای شما چیست؟

 

2. ضمن بررسی تاریخی تغییر شكل "محمل های مختلف ارایه ی اطلاعات مکتوب" با توجه به دوره های گوناگون تاریخی، تلاش کنید تعریفی نسبتا جامع، علمی و موجه از کتاب ارایه کنید. اجزاء این تعریف را به تفکیک بررسی کنید.

 

3. موصوف "اطلاعات"  با صفت هایی چون قدرت، ثروت، دارایی، منبع حیاتی، ابزار تصمیم گیری و ... توصیف شده است. بررسی کنید چگونه اطلاعات واجد چنین خصایصی می شود. آیا اطلاعات می تواند به عنوان يك شاخص مهم در "مزیت مندی رقابتی" در دنیای معاصر باشد؟ چگونه؟

 

4. آیا می توانید با قانونمندی هایی نشان دهید که دنیای پیرامون ما در کنش و واکنشی  مستقیم با چرخه ی اطلاعات است. پیش بینی شما در خصوص آینده ژنتيكي انسان و سایر موجودات احتمالی بر ساخته انسان و میزان تاثیر آنها از اطلاعات چیست؟

 

5. برای سنجش کارایی سازمان کتاب خانه، راه کارهای بسیار متفاوتی با روش شناسی هایی گوناگون ارایه شده است. شما نیز يك مدل برای ارزیابی خدمات بخش مرجع يك کتاب خانه ارایه کنید.

 

6. حوزه ی کتابداری و اطلاع رسانی را تا چه حدی مدیون تمدن های باستانی از جمله سو مري ها، فینیقی ها، هندی ها، یونانیان، ایرانیان و ... می دانید. در عصر حاضر آیا این حوزه وامدار سایر حوزه های معرفتی می باشد. بحث کنید.

 

7. خورشید دانشمندان کتابدار غروب کرده است. در این خصوص بحث کنید.

پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner