كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۱۱/٩

برگرفته از وبلاگ:http://taghrirat.blogfa.com/post-134.aspx

چه چيز بهتر است؟

    از بزرگمهر پرسيدند كه چه چيز است كه اگر خداي تعالي به بنده دهد، هيچ چيز به از آن نباشد؟

 گفت: خرد طبيعي.

 گفتند:اگر نباشد.

گفت: ادبي كه آموخته باشد و در تعلم آن رنج برده.

 گفتند:اگر نباشد.

گفت:خوي خوش كه با مردمان به خوشي و مواسات رفتار كند و دشمن را به وسيلهء آن نگاه دارد.

گفتند:اگر نباشد.

گفت:خاموشي كه پوشندهء عيبهاست.

گفتند:اگر نباشد.

گفت:مرگ، كه او را از زمين بردارد. زيرا هر كس كه به اين خصلت هاي پسنديده و اخلاق نيكو آراسته نباشد براي او مرگ بهتر از زندگي استپيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner