كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۱۱/٩

سوالات درس مرجع شناسی عمومی

 

برای پاسخ گویی ارایه اطلاعات زیر به شکل همین الگوی ارایه شده الزامی است.

عنوان / مولف.- محل نشر: ناشر، سال انتشار، صفحه یا صفحات و اشاره ای مختصر به پاسخ

 

 

  1. تمثیل زیر به چه معنایی است:

" کی شود دریا به پوز سگ نجس            کی شود خورشید از پف منطمس"

  1. در بیت زیر که از ابیات مثنوی معنوی می باشد به عبارت عربی "استغلظ" بر خورد کرده ایم آیا می توانید در خصوص معنای آن راهنمایی کنید.

که بپرورد اصل ما را ذوالعطا                   تا درخت "استغلظ آمد و "استوی"

  1. همان طور که می دانید "پارک های تحقیقاتی و توسعه" یکی از ارکان نظام های آموزش عالی و دانشگاه ها است. چگونه می توان به مقاله ای در این خصوص دست یافت؟

  2. "بهلول بهجت افندی" کیست؟ اطلاعاتی کامل در خصوص وی ارایه کنید.

  3. واژه "نجیناه" چند بار در کل قران به کار رفته است؟ آیا می توانیدنشان دهید در کدام سوره های مکی و کدام سوره های مدنی این واژه تکرار شده است. نام سوره(ها) و آیه(ها) را مشخص فرمایید.

  4. به اطلاعات  مختصری در خصوص "کتابخانه های اسباب بازی" نیاز داریم. کدام منبع را معرفی می کنید.

  5. در حال تهیه ی مقاله ای در خصوص "تصنیف" هستیم. این مقاله را معلم کلاس هنر مدرسه ی راهنمایی میثم از ما خواسته است. به نظر شما از کجا شروع کنیم زودتر به پاسخ یا پاسخ های احتمالی مناسب تری خواهیم رسید.

  6. معنای واژه "دلام" را همراه با شواهد شعری در پیشینه ی ادبیات فارسی ارایه کنید.

  7. برای شروع تحقیقی در خصوص "نفحات الاهیه" به زبان فارسی کدام منبع را پیشنهاد می کنید.

  8. آیا می توانید اطلاعات کاملی  در خصوص نام مدیر مسوول، آدرس و تعداد کتب منتشر شده ی انتشارات شاملو ارایه کنید.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner