كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


سوالات عملی آزمون مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات- گروه اول

 

 1. پوشه ای با نام خانوادگی خود طراحی کنید

 2. داخل پوشه یک فایل از نوع مایکروسافت ورد با نام کوچک خود  بسازید و اطلاعات خواسته شده زیر را درون آن تایپ کنید:

  1. نام و نام خانوادگی                            با  فونت Times and new roman  14

  2. شماره دانشجویی                                ایتالیک زیر خط دار

  3. آدرس ایمیل                                        Bold

  4. آدرس وبلاگ کلاسی یا شخصی      به رنگ قرمز

 3. فایلی دیگر با نام کوچک خود و با  پسوند Jpeg  بسازید

  1. درون فایل بالا یک دایره با رنگ آبی  و زمینه قرمز طراحی کنید

  2. یک مربع با خط زرد و درون آن را اسپری قهوه ای بپاشید.

 

 

سوالات عملی آزمون مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات گروه دوم

 

1. یک پوشه با نام خانوادگی خود طراحی کنید

2.  نمودار ون برای عبارت جست و جوی زیر را در فایلی با نام کوچک خود و  پسوند jpeg طراحی کنید

                تاثیر ایمیل و وبلاگ بر گسترش سواد آموزی

از رنگهای قرمز، آبی، زرد یا قهوه ای برای خطوط استفاده کنید

از رنگ سبز برای قسمت های مشترک بین دایره های نمودار ون

3. یک فایل با نام کوچک خود از نوع مایکروسافت ورد ساخته و اطلاعات زیر را در آن تایپ کنید.

داخل پوشه یک فایل از نوع مایکروسافت ورد با نام کوچک خود  بسازید و اطلاعات خواسته شده زیر را درون آن تایپ کنید:

  1. نام و نام خانوادگی                            با  فونت Times and new roman  14

  2. شماره دانشجویی                                ایتالیک زیر خط دار

  3. آدرس ایمیل                                        Bold

  4. آدرس وبلاگ کلاسی یا شخصی      به رنگ قرمز

  5. متن زمینه آبی کم رنگ

  6. متن نوشته ها سبز پررنگ

  7. یک تصویر زیر نوشته های خود با حجم کم اضافه کنید

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner