كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/٩/۱۳

 

آی تو که پشت ویترین ایستاده ای چارچشم

مثل عاقل ها نگاه می کنی

مثل فیلسوف ها فکر می کنی

مثل کاشف ها تعجب می کنی

و دست آخر مثل احمق ها سرت را می اندازی پایین و می روی

اینجا زمین است

پر از آدم های بازیافتی

 

آدم کهنه جمع می کنیم،

می فروشیم به خدا

و او هم از آن ها  - درست سر بزنگاه –

وقتی مواد اولیه ی مرغوب برای ساختن آدم تمام می شود دست به کار می شود.

آدم های بازیافتی جدیدی درست می کند

 

سرت را نینداز پایین

تا مثل عتیقه تو را در موزه بگذاریم!پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner