كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/٩/۱٢
تمرين ۴

راهنماي پاسخ به پرسش ها

الف. پرسش را تحليل كنيد.

ب. با توجه به گستره پاسخ مورد نياز، منبع يا منابعي را برگزينيد.

ج. در خصوص پاسخ ها با ساير دانشجويان بحث و گفت و گو كنيد.

د. بهترين منبع را برگزينيد.

ه. پاسخ صحيح از منبع غير صحيح مورد تاييد نمي باشد.

و. اطلاعات كتابشناختي منابع را به همراه توصيف گزارماني مفيدي براي خود تهيه كنيد.

  1. در جست و جوي شباهت هاي و تفاوت هاي سبك شاعران قرن 13 و اوايل قرن 14 هستيم. براي اين كار مي بايستي ضمن آگاهي بر خصوصيات فردي به شرايط زندگي، آثار و شرحي از زندگي ادبي شاعران نيز دسترسي داشته باشيم . چه منبعي را معرفي مي كنيد.

  2. آيا نمايشنامه نويسي به نام آخوند زاده مي شناسيد؟ درباره او چه مي دانيد؟

  3. جاناتان سوئيفت كيست؟ شهرت اصلي او در چيست؟

  4. آيا مي دانيد ابوسهل ويجن بن رستم الكوهي در چه سالي و كجا به دنيا آمده است؟ درباره او چه مي دانيد؟

  5. آلبركامو كيست؟

  6. به شرح  نسبتا كاملي از زندگي و آثار علاء الدين ابوالحسن علي بن ابراهيم از منجمان مسلمان نياز داريم؟ آيا مي دانيد او به چه نامي مشهور بوده است؟

  7. در حال پژوهشي در خصوص فعاليت هاي عمراني، سياسي و اقتصادي و نيز احوال شخصي نخست وزيران دوره پهلوي هستيم. آيا مي توانيد منبعي معرفي كنيد كه در اين راه بتواند موثر واقع شود.

  8. آيا مي توانيد تاريخچه مبارزات و روند قوام شخصيتي علي اكبر هاشمي بهرماني را در جريان شكل گيري انقلاب ترسيم كنيد؟

  9. به شرح احوالي از نويسنده معروف ادبيات كودكان هوشنگ مرادي كرماني نياز داريم. آيا مي توانيد منبعي معرفي كنيد كه نويسنده اي  زندگي نامه او را فراهم كرده باشد؟

  10. نام پنج اثر به همراه اطلاعات كامل كتابشناختي آنها در حوزه خودسرگذشتنامه ها را بنويسيد؟ اين خودسرگذشتنامه ها مي بايستي شرح حال كاملي از زندگي مشاهير به قلم خودشان و به زبان فارسي باشد.

 

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner