كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۸/٢٢
منابعی برای مطالعه

درس مرجع شناسی عمومی ( مواد و خدمات مرجع)
۱. مرجع شناسی: شناخت خدمات و کتابهای مرجع/ نورالله مرادی .- تهران: نشر فرهنگ معاصر٬ ۱۳۷۲.
۲. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی/ غلامرضا ستوده .- تهران: سمت٬ ۱۳۷۱.
۳. ماخذ شناسی و استفاده از کتابخانه/ پروین انوار( استعلامی) .- تهران: زوار٬ ۱۳۷۱.
۴. شناختی از دانش شناسی/ هوشنگ ابرامی.- تهران: کتابدار٬ ۱۳۷۹.
۵. فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی:.../ جودیت شیک براونا گل: ترجمه محمد حسین دیانی و عبدالحمید معرف زاده: مشهد: آستان قدس٬؟
۶ . جعفربیگلو٬ موسی/ ۷۸؟/  کتابدار مرجع و روان شناسی شناخت/ پیام کتابخانه
راهنمای نگارش مقاله و ارایه سمینار کلاسی
۷. آیین نگارش علمی/ عباس حری.- تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشوز٬۱۳۸۱
. مجموعه ویلیام ای کتز/ انتشارات کتابدار: تهران٬ ۵-۸۴
الف. وازه نامه ها
ب. منابع ارجاع آماده
ج. دایره المعارف ها
د. کتابشناسی ها
ه. کتابخانه های الکترونیکی و کتابداران مرجع
۸. مرجع شناسی اسلامی / افشین موسوی : کتابدار٬ ۱۳۸۵
۹. مرجع شناسی فارسی عمومی/ قاسم صافی: تهران٬ موسسه فرهنگی سپهر سخن٬ ۸۵
درس رایانه و کاربرد آن
۱. مبانی علوم رایانه/ موسی جعفربیگلو .- تهران: کتابدار٬ ۸۵.
۲. فوریت های اینترنت: راهنمایی جامع .../ موسی جعفربیگلو .-تهران: دبیزش٬ ۷۸.
۳. راهنمای یافتن اطلاعات با کیفیت در اینترنت/آلیسون کوک: مهدی خادمیان .- کتابخانه الکترونیکی٬ ۸۲.
۴. تکنیک ها و ابزارهای جست و جو در اینترنت/ فاطمه فرزانه .- تهران :‌ناقوس٬ ۸۳.
۵. ابزارهای کاوش در اینترنت: اصول ٬‌مهارت ها و .../کیوان کوشا:تهران٬ ۸۱.
راهنمای نگارش مقاله و ارایه سمینار کلاسی
۶. آیین نگارش علمی/ عباس حری.- تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشوز٬۱۳۸۱.
۷. واژه پرداز ورد / موسی جعفربیگلو .- کتابدار٬ ۸۵


پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner