كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


نمرات درس مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان

 

ردیف

نام

نمره به عدد

نمره به حروف

توضیحات

1

ابراهیم کردلو

8.25

هشت و بیست و پنج

دانشجویان گرامی نمرات اعلام شده نهایی است. در صورت وجود هر گونه اعتراض تا مورخ 26 تیر ماه با اینجانب تماس بگیرید.

2

حسین چوپانی

19

نوزده

3

علی محمدی

4.75

چهار و هفتاد و پنج

4

مریم درویش

18

هیجده

5

عذرا صفا خیل

16

شانزده

6

کرم رضا مالمیر

16.25

شانزده و بیست و پنج

7

حیدر فریدی

1.25

یک و بیست و پنج

8

مسلم نوروزی

14.25

چهارده و بیست و پنج

9

قربانعلی امیری

12

دوازده

10

یاسر احمدی ساکت

1

یک

11

سکینه عقبایی

16

شانزده

12

حمید جبارزاده

12

دوازده

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner