كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/٢/۳
 

مديريت اتوبوسي، مديريت  تاكسي تلفني

                بعضي مديران مي آيند با خود تعدادي را مي آورند. سازمان را فتح مي كنند.  عملا هيچ فعايت بلند مدت و مناسبي را از خود به جاي نمي‌‌گذارند. ايده جديدي ندارند. اشكالات سيستم به قبل از آنها بر مي گردد. با هياهو مي آيند و با هياهو مي روند. موقع رفتن هم گروهي مي روند. اين گروه به نوعي حاميان و پشتيبانان مدير اتوبوسي هستند. مديران تاكسي تلفني به تنهايي مي آيند و به تنهايي مي روند. علاوه بر كشف مشكل دنبال اشكال و راه حل آن نيز هستند. برنامه هاي بلند مدت و با ايده هاي جديد دارند. آرام مي آيند و آرام مي روند.

بعضي از خصوصيات مديران اتوبوسي

 • موقع انتصاب به هر پستي به اندازه يك اتوبوس از نوابغ با خود به همراه دارند

 • ايستاده هاي وسط اتوبوس از سر و كول هم بالا مي روند

 • تعداد  زيادي از جاماندگان دنبال اتوبوس مي دوند

 • در هر ايستگاه براي سوار و پياده شدن تعدادي از سواره هاي قبل جامانده و تعدادي از جامانده ها سوار مي شوند ( مديريت سفارشي)

 • فرهنگ سازماني به فرهنگ اتوبوس كاملا شبيه است. ( موقع عزل و نصب ها پياده شو بينيم بوا براي عزل... يا بپر بالا بريم جانموني براي نصب )

 • در صورت نياز از كمك راننده – معاون -  استفاده خواهد شد. در صورت عدم نياز او را هم پياده خواهيم كرد.

 • براي سوار شدن در اتوبوس حتما استفاده از  بليت حاميان الزامي است ( روابط به جاي ضوابط يعني پارتي)

 • معمولا ناف اين گونه مديران را با مدير كلي بريده اند. به صورت طبيعي بايد مدير كل يا رييس باشند. مهم نيست در چه پستي با چه تخصصي، مهم مدير بودن آنها است.

 • هميشه ديگران را به ديده حقارت مي نگرند. نگاه از بالا به پايين.

 • در هر محلي كه احساس كنند اتوبوس را مجبور به دور زدن مي كنند.

 • كارهاي سازمان را در منزل و كارهاي منزل را در سازمان انجام مي دهند.

 • براي انجام هر كاري دنبال يك سفارش كننده مي گردند.

 • خانواده آنها نيازمند استفاده از امكانات سازماني هستند. چرا كه مدير نمي تواند به علت مشغله زياد به آنها رسيدگي كند.

 • هميشه براي هيچ كاري وقت ندارند.

 • هيچ گاه براي خانواده به اندازه كافي وقت ندارند. خانواده نيز هيچ گاه اين موضوع را نمي پذيرد.

 • مبناي ارزيابي از خود و سازمان را بر كميت  فعاليت ها مي گذارند.

 • اساس فعاليت بر نبوغ خود انگاشت استوار است.

 • از نظر خانواده و فاميل تقريبا در انزوا هستند.

 • در اتوبوس او هميشه جاي براي همه تنگ است.

 • موقع ورود به هر سازمان بار و بنديل زيادي براي گسترانيدن دارند.

 • موقع رفتن از پستي به پست ديگر باز هم يك اتوبوس از نوابغ دنبال او به راه خواهند افتاد.

تعدادي از خصوصيات مديران تاكسي تلفني

 • موقع انتصاب به هر پستي با تاكسي تلفني و به تنهايي مي آيند. ( كسي همراه آنها نيست)

 • خود را مجاز به سوار كردن افراد بدون دليل در تاكسي تلفني نمي بينند. يا تاكسي فقط مجاز به حمل سرنشين مصوب است نه بيش تر.

 • فرهنگ سازماني تاكسي تلفني حاكم است . (‌ جسارتا مقصد جنابعالي كجا است. )

 • كسي دنبال تاكسي تلفني نمي دود.

 • در صورت نياز از افراد بهره خواهد جست.

 • ناف اين گونه مديران را با مدير كلي و رياست نبريده اند.

 • نگاه آنها به افراد سازماني نگاهي همراه با احترام متقابل است.

 • كارهاي سازمان را در سازمان و كارهاي منزل را در منزل انجام مي دهند.

 • به موقع سازمان را ترك مي كنند. ( حسب شرايط و ميزان كار)

 • بيماري بيشماني سازماني ( زياد ماندن در اتاق كار) ندارند.

 • خانواده آنها خودشان امورات خود را كنترل مي كنند.

 • در فاميل و خانواده در وسط حلقه جاي دارند.

 • هميشه باري خانواده به اندازه كافي وقت دارند. اگر چه در همه زمان ها به يك نسبت نباشد. خانواده نيز اين موضوع را درك مي كند.

 • در تاكسي تلفني آنها به روي هيچ كس بسته نيست. در صورت نياز به راحتي پياد مي شوند و جاي خود را به ديگري مي دهند.

 • هيچ گاه براي كسي خارج از توان و استعداد واقعي سفارش ندارند.

 • موقع ورود به هر سازمان با يك كيف دستي ساده مي آيند.

 • براي هيچ كاري دنبال حامي يا سفارش دهنده نمي گردند.

 • فقط در محل هاي ويژه دستور دور زدن مي دهند.

 • اساس فعاليت ها بر كار تيمي است.

 • مبناي ارزيابي از خود و سازمان را بر كيفيت  فعاليت ها مي گذارند.

 • موقع رفتن دوباره به همان تاكسي تلفني زنگ مي زنند.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner