كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/٢/٥

برای کليه دانشجويان و کليه درس ها:

دانش ايران در سطح بين المللی سال ۲۰۰۳ / ايرانداک

http://www.irandoc.ac.ir/Data/books/knowledge2003/t_contents.htm

کتاب های کتابداری و اطلاع رسانی/ ارتباطات و حوزه های وابسته به صورت تمام متن و قابل دانلود

http://www.irandoc.ac.ir/Data/books/E-Book.htm

کتاب های الکترونيک فارسی و تمام متن قابل دانلود در حوزه های علوم انسانی٫ علوم کشاورزی و اجتماعی ٫ فنی و مهندسی و دامپزشکی ....

http://www.srlst.com/ebook.htm

سايت قفسه  قايل جست و جو و بازبينی ...

http://www.ghafaseh.com/

جست و جو در موجودی کتابخانه ملی ايران

http://62.193.6.243/

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner