كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/۳٠

نامديريت، سوء مديريت و مديريت قسمت دوم

مديريت معكوس

 

      نوع ديگري از نامديريت را مي توان مديريت معكوس نام‌گذاري كرد. در اين شيوه‌ي آگاهانه، نامديريت نقش و جايگاه مديران با نقش‌هاي كاركنان رده‌هاي پايين عوض مي‌شود. نامديران از بخش هاي زيردستي درخواست ارايه‌ي استراتژي‌هاي سازماني مي‌كنند. اهداف كلان را مجموعه‌هاي پايين‌دستي ارايه مي‌كنند. نامديران در اين شيوه در كوچك‌ترين و جزيي‌ترين كارها دخالت مي‌نمايند. شيوه‌هاي انجام كارها را بررسي مي‌كنند. خود اقدام به ارسال و مراسلات مي‌كنند. تك تك فعاليت هاي سازماني را به صورت روزانه كنترل و پيگيري مي‌كنند. سلسله مراتب سازماني را رعايت نمي‌كنند. بدون دليل موجهي گزارش عملكرد را  به جاي مديريت‌ها، ادارات و بخش‌‌ها  از ابواب جمعي آن قسمت‌ها دريافت مي‌كنند. اصول وحدت فرماندهي را رعايت نمي‌كنند. دستورات را بدون رعايت مراتب مديريتي صادر مي‌كنند. در هنگام وقوع مشكلات مديران بخش‌ها و قسمت‌ها را مسوول مي‌دانند. بي اطلاعي مديران از فرامين و دستورات اداري صادر شده را به حساب كم‌كاري آن‌ها مي‌گذارند. در مواجهه با پرسش‌هاي اساسي در خصوص اصل وحدت فرماندهي ابعاد نظارتي و فعاليت‌هاي شبانه‌روزي خود را به رخ مي‌كشند. در اكثر تصميم‌گيري‌ها اصول كارشناسي زير پا گذاشته مي‌شود. يك نفر يعني شخص نامدير به جاي همه تصميم مي‌گيرد. بي اعتمادي يكي از خصوصيت‌هاي عمده‌ي اين گونه نامديران است. هنگام شكست‌ هاي سازماني كه معمولا پس از مقايسه‌ي عملكرد دوره‌ي نامدير با دوره‌ي ماقيل وي يا با شرايط سازمان هاي رقيب روشن مي شود انگشت اتهام به سوي رده‌هاي مديريتي مياني و پايين دستي است. دليل عمده شكست‌ها به نداشتن برنامه يا استراتژي‌هاي كاري مشخص آن‌ها نسبت داده مي‌شود. به جاي ابلاغ راهبردها و دريافت و نظارت بر برنامه‌ها به طور معمول در انتظار وقوع  اجراي برنامه‌هاي سازماني هستند شكست‌ها در اين سبك مديريتي پدر و مادر مشخصي ندارند. ولي پيروزي‌ها پدر مشخصي دارند و آن هم شخص نامدير است. هيچ شكستي به علت شيوه‌ي مديريتي نامدير حاصل نمي‌شود. همه‌ي پيروزي‌ها  ناشي از شيو‌ه‌ي مديريتي ايشان است.پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner