كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳٩٠/٥/۳

من اعتراف می‌کنم نوشتن کاری بسیار دشوار است. من اعتراف می‌کنم نوشتن طنز امری ساده نیست. نوشتن شعر خلاقیت می‌خواهد. ادبی نوشتن راه و رسم خودش را می‌خواهد. علمی نوشتن شیوه‌ی نگارش خودش را دارد. نوشتن آداب دارد.

من اعتراف می‌کنم نوشتن کاری پیچیده، چندلایه و طاقت‌فرسا است. من اعتراف می‌کنم اگر بخواهی توهین نکنی نوشتن بسیار بسیار دشوار خواهد بود. من اعتراف می‌کنم اگر بخواهی قومیتی، زبانی، لهجه‌ای، جنسیتی، مذهبی یا مرامی را زیر سوال نبری به راحتی نمی‌توانی قلم به دست بگیری. من اعتراف می‌کنم اگر بخواهی خودت را از زیر یوغ تحقیرها و توهین ها و له شدن‌های تاریخی بِرَهانی نوشتن کاری سخت‌تر نیز خواهد بود.

من اعتراف می‌کنم تحقیرهای تاریخی، استبدادپذیری مزمن، توهین‌کردن و شنیدن اپیدمیک،زورگویی به ضعیف‌ترها و ظلم پذیری از سنبه‌های پرزور ما را عادت به این زندگی مرضی کرده است. به این روش عادت کرده‌ایم. خوشمان می‌آید. خوشمان می‌شود. جور دیگر را نمی‌توانیم. به لباس دختران مردم کارد داریم ولی می‌رویم در خلوتمان آن کار دیگر می‌کنیم. به نوشته‌ی همه کار داریم. تیغ می‌گیریم دستمان می‌بریم، از الف ابجد و تای تمت تا یای آخرین الفبا را وارسی می‌کنیم برای این که حرفی بیابیم که به مذاقمان خوش نیاید. این هم بیماری ماست. آن وقت بیفتیم به جان نویسنده که فلان و بهمان شده این را گفته و تشویش در اذهان کرده. وقت نوشتن خودمان که می‌شود الفبا را به هزار هنّه و زرت و زورت غلط می‌نویسیم. یک جمله‌ی فعلیّه یا اسمیّه کامل از اعماق ذهنمان خارج نمی‌شود. می شویم ماشینِ کنترل سی، کنترل وی و بعدش هم فریاد وا شاهکارا سر می‌دهیم. وارسیمان برای یابش آن چیزهایی است که به مذاقمان خوش نمی‌آید. هیچ جست‌وجویی برای هر آن چه که در عالم امکان تعیّن گرفته است برای خوش‌آیند مذاقمان نمی‌کنیم. چرا؟ چرا که ذهنمان نیز علیل است. بیمار است. ذلیل است، ذلیل خودش، بیماری‌اش، استبدادزدگی‌اش، توهین‌پذیری‌اش، توهین کردن اش، ظلم پذیری و مظلوم کشی‌اش. اگر چیزی یافتیم زیبا بود محکومش می‌کنیم به زیبایی. زیبایی، می‌شود بلایِ جان. لذّت، می شود بلایِ جان. روح بیمارمان تابِ پذیرایی از زیبایی ندارد. زشتی را برمی‌تابد. لذت را می‌کنیم اسفل. زیبایی را می‌کنیم اسفل السافلین. روحی که در بیماری‌اش، تاریخی را، دست و پا زده نمی‌تواند سفره‌ی دل ناسیرابش را به روی لذایذ و زیبایی‌ها بگشاید. پس می‌زند. بالا می‌آورد چپ اندر قیچی می‌بیند. وارونه می‌شود وارونه می بیند. وارونه در وارونه می‌شود. تمام قی‌اش را، استفراغش را مقدس می‌بیند، مقدسمی‌کند. می‌نشاند به جای زیبایی‌ها می‌نشاند به جای لذت‌ها. درد می‌کشد. درد می‌دهد. درد تجویز می‌کند.    

من اعتراف می‌کنم. نوشتن جان کندن روح است. حتی اگه کلمه‌ای از خودت، جمله‌ای از خودت یا حتی اشارتی. من اعتراف می‌کنم بزرگ‌ترین نشانگان ایزدی برای من نوشتن است. نوشتن زاییدن است. خلق است، روح بخشی است. خلاقیت است. بازتولید است.، تولید است. مکرّر است زندگی است. توان است. لذت است. درد است. درد واقعی است. مثل مادر، درد می‌کشد و خلق می‌کند خلاقیت دارد. زیبایی دارد و بعدش انّ مع العُسرِ یُسرا. راحت می‌شود. خدا کتاب دارد. کتاب نوشته است. خودش، خودش را، کتابدار می‌پندارد. حافظش می‌داند اشاعه دهنده‌اش می‌داند. خالقش می‌داند. تحدّی می‌جوید. حریف می‌طلبد. مبارز اهل مبارزه می‌جوید. برای زور بازوی‌اش نه! برای قد و قامت آن چنانش نه! برای نوشته‌اش. برای خلاقیتش. چرا؟ چرا که نوشتن سخت است. جان کندن روح است.

من اعتراف می‌کنم نوشتن روح می‌خواهد. سلامتِ روح و روانِ ذهن می‌خواهد. رهایی از بیماری‌هایِ تاریخی و روان-پریشی‌های اجتماعی و شخصی می‌خواهد. استبدادگریزی می‌خواهد ظلم ستیزی می‌خواهد. ظلم‌ناپذیری می‌خواهد. عبور کردن از خود می‌خواهد. رسیدن به همه، همه شدن، من ندیدن و ما دیدن، امّا، من بودن در میان ما می‌خواهد. من باشی، منِ من‌ات بالغ باشد، رشید باشد، رشد کند، ببالد، بالا برود و من‌های من، ما را بسازند. مای بالغ، مای رشید و مای بالنده. این من، ماست. این ما، من‌هایی بالغ است. هم من است هم ما. هیچ چیز، فدایِ هیچ‌کس نمی‌شود. همه می‌شوند خالق، زیبایی‌آفرین، لذّت‌آفرین. زندگی می‌ شود لذت، می شود زیبایی، شور، می شود کمال.

من اعتراف می‌کنم اگر این راه را بروم، نیازی ندارم به کسی توهین کنم. خودم را سانسور کنم. از ممیّزی بترسم. لهجه‌ای گیر بیاورم برای خندیدن و خنداندن. مذهبی پیدا کنم برای استهزا و سرکوفت. قومی بیابم برای نمایش خودبرتری‌ها. می‌توانم خودم خودم را تکثیر کنم. زیبایی بیافرینم و از زیبایی‌ها بهره ببرم . با هم بودن را درکنار هم بودن را درک کنم. لذت ببرم.زیبا شوم. زیبا ببینم.  پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner