كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


http://www.dabizesh.com

http://mjb48.blogspot.com

وبلاگ درج نظريات موسی جعفر بيگلو

http://mystudent.persianblog.ir

وبلاگی برای آموزش های از راه دور و مجازی و معرفی منابعی برای دروس -بيگلو

http://ketabdarivait.blogfa.com

وبلاگ دانشجويان كتابداری و اطلاع رسانی كرج

 http://www.libdex.com/weblogs.html

 سياهها ي ازوبلاگهاي كتابداري و اطلاع رساني http://www.blogwithoutalibrary.net

وبلاگی درباره وبلاگ کتابخانه

 http://catalogablog.blogspot.com

  وبلاگ  فهرست نويسي و رده بندي و موضوعات مرتبط 

 http://www.englib.info

 وبلاگ درباره فناوري، خدمات، تازه ها ی كتابخانه هاي مهندسي 

 http://www.librarystuff.net

وبلاگی در باره اطلاع رسانی و کتابداری

  http://www.waterborolibrary.org/blog.htm

 وبلاگ  كتابخانه عمومي  .

 http://askalibrarian.blogspot.com

 http://younglibrarian.blogspot.com

 http://www.ci.redwood/city.ca.us/library/news/liblog

 http://radio.weblogs.com/0122111

 http://homepage.mac.com/mstephens7/B143020931

 http://www.researchbuzz.com

 وبلاگ هاي اطلاعاتي و موتورهاي كاوش  .

 http://www.newpages.com/weblog/default.htm

  كتابها و مجلات جديد و اخبارتازه درباره ناشران، كتابفروشان، كتابداران، خوانندگان و نويسندگان
http://ciquest.shef.ac.uk/invisible

 http://www.movabletype.org 
http://www.crimsonzine.com 
http://www.easyjournal.com 
http://www.blogspot.comپيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner