كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٢٠

قابل توجه دانشجويان محترم

نمرات درس رايانه و كاربرد آن

نمرات براساس كار عملي و آزمون كتبي استخراج شده است.

شماره ها ۴ رقم آخر شماره دانشجویی مندرج در برگه انتخاب واحد  است و  كاملا مرتب شده نمي باشند.

در صورتي كه دانشجويي به نمره اكتسابي اعتراضي داشته باشد مي تواند حداكثر تا 10 روز بعد از رويت در وبلاگ،  اعتراض خود را از طريق تكميل فرم انتهاي اين يادداشت به آموزش مركز تحويل نمايد.

به تقاضاهايي كه فرم مربوطه را تكميل نكرده و تحويل آموزش نداده باشند و یا  به سایر روش های ارسال اعتراض مثل ای میل٬ تلفنی٬ حضوری٬ مکاتبه ای٬ کامنت در وبلاگ و ...  نیز پاسخ داده نخواهد شد.

با تشكر و احترام

بيگلو

ش دانشجويي

نمره

ش دانشجويي

نمره

ش. دانشجويي

نمره

4001

0

4015

17

4026

14.75

4003

ناتمام

4016

12.25

4028

17.75

4004

17.5

4017

14

4027

16.25

4002

14

۴۰۶۴

15.25

4057

12

4007

13

4018

16

4034

15

4005

16.25

4019

15.75

4036

17.5

4006

12.5

4020

14.5

4037

19.5

4008

غايب

4031

12.75

4038

3.5

4009

18

4021

14

4039

14.5

4010

13

4062

6.25

4040

17.75

4012

12

4029

14.25

4042

18

4041

17

4022

14.75

4043

16.25

4013

14.75

4023

16

4045

16.75

4014

13.25

4024

10.25

4044

غ

4030

14.75

4025

15.5

4046

14.75

4047

ناتمام

4049

11

4050

17

4048

17

4052

13.75

4056

9.75

4050

17

4054

14.5

4058

18.75

4051

16.5

4055

غ

4059

12

4060

13.5

4061

0.25

 

 

فرم اعتراض به نمره

اينجانب آقاي /خانم                  دانشجوي رشته                به ش. دانشجويي         نسبت به نمره اكتسابي خود اعتراض داشته و تقاضاي تصحيح مجدد اوراق امتحاني خود را دارم. ضمنا با امضاي خود صحت نمره اعلام شده نهايي را به هر ميزان كمتر يا بيش تر از نمره اعلام شده قبول نموده و اعتراضي بر آن نخواهم داشت.

                                                                نام و نام خانوادگي/امضاء/تاريخ

 

 

 

 

 

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner