كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٢
 
هرگونه برداشت جزئی٬ کلی و یا بازچاپ در وبلاگ ها٬ سایت ها٬ ارایه از طریق موتورهای وبگردی از نوشتهكارمندان در خصلت و منش اداري برسه دسته اند فقط و فقط با ذکر کامل منبع به شکل زیر مجاز می باشد. متخلفین چون قانونی برای پیگیری وجود ندارد از خدا بترسید.
-------------------------------------------------------------------

كارمندان در خصلت و منش اداري برسه دسته اند:

  1. كارمندان مرغ صفت

  2. كارمندان گربه صفت

  3. كارمندان سگ صفت

 

كارمندان مرغ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود كم تر كار مي كنند

ب. دير سر كار خود حاضر مي شوند

پ. زود محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي هميشه بخشي از زندگي كاري آنها است.

ث. در محيط  كار زياد صحبت مي كنند.

ج. هميشه در خصوص كم بودن حقوق و مزاياي خود مي نالند.

چ. هميشه از كم بودن اضافه حقوق و پاداش خود مي نالند.

ح. خودشان را با ديگران زياد مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تلفن زدن هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، بسيار طولاني با شرح و تفسير فراوان مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. هر عملكرد ساده، روزمره و كوچكي را با شرح و تفصيل فراوان آب و تاب مي دهند.

ر. همه همكاران، هم قطاران و مديران از گزارش عملكرد آنها ناخواسته با خبر مي شوند.

ز. پشت سر همكاران خود مدام در حال بدگويي و كم ارزش جلوه دادن كار آنها هستند.

ژ. در طول ماه گزارشي مبسوط از عملكرد ويژه خود را به صورتي نواري ضبط شده براي همه تكرار تكرار و ارايه مي‌كنند.

س. با مديران به هيچ وجه در نمي‌افتند.

 

در يك جمله: مانند مرغ اگر تخمي بگذارند تا هفت خانه از هر طرف همسايه‌ها خواهند فهميد كه فردا صبحانه نيمرو خواهيم داشت.

 

كارمندان گربه صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود، نشان مي دهند بيش تر كار مي كنند.

ب. آرام و به موقع  سر كار خود حاضر مي شوند.( كسي از حضور و عدم حضور آنها زياد مطلع نمي‌شود)

پ. زود محل كار خود را ترك نمي كنند ولي بدون سر و صدا ترك مي كنند.

ت. گاهي از گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري استفاده مي‌كنند ولي هيچكس نمي‌فهمد به راستي علت بيماري آنها چه بوده است.

ث. در محيط كار كم صحبت مي كنند. ظاهرا راز دار و حرف نگه دار هستند.

ج. هيچگاه درباره حقوق و مزاياي خود صحبت نمي‌كنند. فيش حقوقي آنها جزو اسرار مگو است.

چ. هيچگاه درباره اضافه كار و تشويق هاي خود با كسي صحبت نمي‌كنند.

ح. خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌كنند.

خ. خيلي كم و به ندرت مقابل گوش هاي تيز همكاران خود تلفن مي زنند.

د. موقع ارايه گزارش از به ذكر چند جمله ساده و كوتاه بسنده مي كنند.( گزارش هاي يك يا دو صفحه‌اي)

ذ.  هيچ يك از همكاران، هم قطاران و مديران به جز مدير مستقيم او از گزارش عملكرد آنها با خبر نمي‌شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. تا كسي كاري به آنها نداشته باشد كاري به كسي ندارند.

ژ. اگر با مديران در بيفتند بي نهايت طاقت دارند ولي اگر لازم باشد در مقابل آنها مي ايستند و به آنها چنگ مي زنند.

  

در يك جمله: مانند گربه اگر كاري كنند  هيچ يكي از اهالي خانه نخواهند فهميد كه كار كيست.

 

كارمندان سگ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود بسيار بيش تر كار مي‌كنند

ب. بسيار زود سر كار خود حاضر مي شوند

پ. بسيار دير محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري آنها جايي ندارد.

ث. در محيط  كار اصلا صحبت نمي كنند.

ج. هيچگاه فيش حقوقي خود را واكاوي نمي  كنند.

چ. هيچگاه از ميزان اضافه كار خود با خبر نيستند.

ح. خودشان را با ديگران در اين كه همكارانشان بيش تر از خود آنها كار مي كنند مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تماس اداري يا مراجعه به دبيرخانه هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، طولاني با شرح و تفسير مناسب همراه با پيشنهادات زياد مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. همه همكاران، هم قطاران و مديران مرتبط از گزارش عملكرد آنها با خبر مي شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. يا مديران در نمي‌افتند. اگر مديري شيوه كاري آنها را نپسندد سريعا تغيير روش مي‌‌دهند.

 

در يك جمله: مانند سگ از صبح تا شب مي دوند، كار مي‌كنند و به مديران بالا دستي و سازمان خود وفادارند.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner