كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/٩/۱۸

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 31 تهران

آشنايی با رايانه و کاربرد آن 

آزمون ميان ترم – 15 آذر 85

نام:                                                                          نام مدرس:                                              شماره دانشجويي:

 

دانشجويان محترم كليه مراحل ذيل را پس از انجام در فلاپي ديسك خود ذخيره و ارايه نمايند.

 

1.      يك پوشه با نام خانوادگي خود طراحي نماييد.

2.      يك سند از نوع مايكرو سافت ورد با نام كوچك خود بسازيد.

الف. مشخصات فردي شامل نام و نام خانوادگي در يك خط، رشته و نام درس در يك خط و نام مركز را در يك خط ديگر تايپ كنيد.

ب. نام و نام خانوادگي را Bold   نماييد.

ج. رشته و نام درس را ايتاليك 12 با فونت Arial نماييد.

د. نام مركز را Under line & Bold با فونت Titr 14  كنيد.

3. يك سند جديد از نوع Bit Map Image بسازيد.

الف. يك دايره با رنگ خط قرمز و داخل آن زرد طراحي كنيد.

ب. يك مربع با رنگ خط آبي طراحي و درون آن را اسپري قهوه اي بپاشيد.

ج. يك خط محدب بكشيد.

4. با استفاده از ورد يك نمودار سازماني  سلسله مراتبي شامل مدير، 2 معاون ، 4 مديريت كه هر مديريت 2 اداره داشته باشند طراحي كنيد.

5. يك تصوير از روي هارد به عنوان پس زمينه سند ورد قرار دهيد.

6. براي تصحيح غلط هاي املايي و انشايي موجود در سند چه عملياتي انجام مي‌دهيد. ( جواب به صورت يك سند ورد )

7. مراحل ايجاد يك سر صفحه و پا صفحه را بنويسيد. ( جواب در سند ورد ايجاد شده براي سوال 6)

8. پاسخ هاي نوشته شده براي پرسش 6 را تراز از چپ و  پرسش 7 را تراز از دو طرف نماييد.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner