كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱/٢٦

برگرفته از وبلاگ  http://akmazy.blogfa.com/

D-Lib Magazine http://www.dlib.org/ /

Adriande: http://www.ariadne.ac.uk/

Library Philosophy and Practice: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm

Information Technology and Libraries : http://www.lita.org/ital/index.htm

Information research: http://informationr.net/ir/

Information Bulletin for Librarians : http://ebib.oss.wroc.pl/english/index.php

First Monday: http://www.firstmonday.org/

Information technology and disabilities : http://www.rit.edu/~easi/itd.htmlپيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner