كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/٩/۸

اين طنز الهامي است از طنزي با عنوان مقايسه رييس و من

منبع: http://alireza.nasseh.ir/meandboss.htm

 

وقتي من تكاليفم را دیر تمام مي‌كنم، كند ھستم.
وقتي استادم تصحيح برگه‌هاي آزمون را طول دھد، او دقیق و كامل است.
وقتي من تكليفي را انجام ندھم،  تنبل ھستم.
وقتي استادم پاسخ تمرين‌ها را ارايه نكند،  او مشغول است.
وقتي تكاليف و تمريناتي را بدون این‌كه از من خواسته شود انجام دھم، من قصد دارم خودم را زرنگ و شاگرد مثبت كلاس جلوه دھم.
وقتي استادم فعاليت‌هايي بيش از توان دانشجويان بكند، او ابتكار عمل به خرج داده است.
وقتي من سعي در جلب رضایت استادم داشته باشم، من چاپلوسم و نمره مي‌خواهم.
وقتي استادم، تلاش مي كند مدير گروه يا رييس دانشكده را راضي نگاه دارد، او ھمكاري مي‌كند.
وقتي من اشتباھي تمرينات را حل كنم، من نادان، كند ذهن و اي كيو سان ھستم.
وقتي استادم اشتباه كند، او مانند دیگران یك انسان و جايزالخطا  است.
وقتي من در كلاس غايب باشم، من در حال گشت زدن و درس نخواندن ھستم.
وقتي استادم در كلاس درس حاضر نباشد، او  شديدا مشغول مطالعه يا پژوهش براي ارايه مطالب جديد در كلاس است.
وقتي یك روز مرخصي استعلاجي داشته باشم، من ھمیشه مریض ھستم.
وقتي استادم در مرخصي استعلاجي باشد، او حتماً به خاطر تلاش و صرف انرژي زياد در كلاس  خیلي بیمار است.
وقتي من براي ترك كلاس و انجام كاري واجب  مرخصي بخواھم، باید كلي دلیل و توجیه بیاورم.
وقتي استادم به مرخصي برود، باید مي‌رفت چون خیلي درس داده و استراحت لازم است.
وقتي  تكاليفم را خوب انجام مي‌دھم، استادم  ھرگز آن را  به خاطر نمي‌آورد.
وقتي  تمريني را اشتباه حل  كنم، استادم ھرگز فراموش نمي‌كند.

 

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner