كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٦

دنیای مدرن نوشتن مدرن را می طلبد. نوشتن مدرن نویسنده مدرن را می طلبد. نوشته ی مدرن خواننده مدرن را می طلبد. در دنیای سنتی و ماقبل مدرن نویسنده می نویسد و می شود راوی و خواننده می خواند و می شود قاری یعنی به ازای هر خواننده یک قرائت داریم. و به ازای هر نویسنده یک راوی البته با زاویه های دید متفاوت. حالا یا اول شخصند یا سوم شخص مفرد. حالا چرا اول شخص یا سوم شخص جمع نباشند که هر فردی توی فردیتش بشود اجتماع. متمایز و مرکب. مثل خورشید ولی توی کهکشان راه شیری. با هم معنی پیدا بکنند و بی هم با معنا باشند. ولی برای دنیای مدرن من فکر می کنم نویسنده هم باید تکثیر شود یعنی چند نویسنده ای و چند قرائتی. این خلاصه ایده ادبی است. نوشتن یک داستان به صورت چند نویسنده ای با نگارش های چند راوی متفاوت که هر کدام ایده دیگری را ضمن تکثیر به ایده خود پیوند می زنند تا جایی که بشود گفت چند نویسنده با شخصیت های روایی متفاوت یک روایت چند روایتی بالغ و متراکم با اجزایی برجسته که در عین برجستگی، بی هم معنایی ندارند را آفریده اند.
این ایده ای است که شالیز پیشنهاد کرده و وبلاگ طاعون زده گی با بزرگمنشی پذیرفته و حالا به گفتمان عمومی گذاشته شده. هر کسی که می تواند این ایده را تکمیل کند بسم الله ، هر کسی می خواهد راوی باشد بسم الله و هر کسی طرحی، ایده ای یا درونمایه ای دارد بسم الله تا هفته بعد جمع بندی می کنیم و شروع می کنیم. محور را هم می گذاریم که همان طاعون زده گی باشد که هم قلمش قلم تر است هم سعه ی صدرش هم پذیرشش بیش تر من هم فقط می شوم یک راوی که روایتم را می نویسم و او می خواند و می نگارد لابه لای روایت های احتمالی.پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner