كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/٩/٧
سه منبع اولیه برای مطالعه در خصوص اخلاق و خصوصیات فردی کتابدار و مسایل ویژه ر عصر حاضر
چالش های حقوقی٬ اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه ای٬ بابک دربیگی/ خانه کتاب / ۸۱
شناختی از دانش شناسی/ هوشنگ ابرامی٬ کتابدار/ تهران٬ ۷۹
کتابدار مرجع و روان شناسی شناخت/ موسی جعفربیگلو/ فصلنامه پیام کتابخانه سال ۷؟ شماره ؟


پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner