كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۸/۱٠
تمرین 2
مربوط به درس مرجع شناسی عمومی
 روش حل تمرین
الف. بررسی پرسش و تجزیه و تحلیل موضوعی 
ب. انتخاب منبع یا منابع صحیح
پ. ارایه پاسخ مناسب
ت. پاسخ صحیح از منبع غلط صحیح نمی باشد.
ث. برای هر پرسش اول منبع صحیح و سپس پاسخ صحیح را ارایه کنید
ج. ضمنا کلیه پرسش ها و پاسخ ها صحیح را از تمرین یک تا پایان ترم در یک پوشه نگه داری نمایید
 
 
۱. برای آغاز پژوهش در خصوص طرحی تحقیقاتی در حوزه های علوم دامی، دام پروری، دامپزشکی، تولیدات دامی و ... نیازمند بررسی ادبیات موضوع در بخش بررسی وضعیت طرح می باشیم. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید.
 
2. استاد کلاس تکنیک های روابط عمومی تکلیفی به دانشجویان ارایه نموده است که بر اساس آن روند توسعه کمی و کیفی انتشارات حوزه های ارتباطات، روابط عمومی، اطلاعات و ... بررسی نمایند. به نظر شما چگونه می توان با سرعت مناسب به نتیجه دلخواه رسید.
 
3. یکی از مدیران ارشد سازمان مدیریت درصدد است برای بودجه بندی سال آتی برآوردی از کمیت انتشارات این سازمان –علی الخصوص جزوات و استانداردهای فنی – در سال گذشته (1371 ) داشته باشد. راهکار شما چیست؟
 
4. مراجعه کننده ای پس از حضور در مقابل میز مرجع سوالی در خصوص مسایل روانی ویژه هنرمندان مطرح می کند. پس از مصاحبه مرجع به نتیجه می رسیم که نامبرده به اطلاعات کتابشناختی عنوانی خاص یعنی " روانکاوی و روان شناسی هنرمند" نیازمند است. بعد از ارایه اثر فوق و ادامه مصاحبه علاقمندی نامبرده را برای مطالعه بیش تر درک می کنید. برای ارضای علاقمندی نامبرده چه فعالیتی را دنبال خواهید کرد.
 
5. در جست و جوی کتابی از یک نویسنده با نام خسروی هستیم. نامبرده در حوزه مسایل جامعه شناختی روستاهای ایران فعالیت هایی پژوهشی داشته است. آیا می توانید اطلاعات کاملی ارایه کنید. آیا اطلاعات سایر آثار نامبرده قابل دسترس می باشد.
 
 6. برای تحقیق در درس تاریخ ادبیات ایران با موضوع ابوریحان بیرونی از کجا می توان شروع کرد.
 7. مدرسی در دانشگاه یک تکلیف ON-Line به دانشجویانی ارایه کرده است که در موقعیت های جغرافیایی مختلف یک کشور زندگی می کنند. تکلیف درسی آن لاین در خصوص کتاب پرورش زنبور عسل می باشد. چگونه می توان دانشجویان را به محل وجود منبع راهنمایی کرد.
 
8. کتابدار کتابخانه ای بر حسب علاقه شخصی در صدد تهیه کتابشناسی استاد شهریار می باشد. چگونه می توان اطمینان داشت که قبل از او کسی این کتابشناسی را تهیه نکرده باشد.
 9. برای سازماندهی منابع موجود در یک کتابخانه کوچک که در سال 84 تهیه شده است و دسترسی کمی به ابزارهای فهرست نویسی دارد چه راه حلی را توصیه می کنید.
 10. به سیاهه نسخ خطی موجود در کتابخانه مجلس نیاز داریم؟ راه حل شما چیست ؟


پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner