كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


رديف

نام و نام خانوادگي

نمره به عدد

نمره به حروف

توضيحات

  1. در ليست كلاس و نمرات نام سركار خانم فريبا روشن وجود ندارد براي تصحيح به اداره آموزش مراجع فرمايند.

  2. مهلت ارايه اعتراضات تا مورخه 25 تيرماه مي باشد.

  3. موارد ناتمام هر چه سريع‌تر نسبت به تكميل تكاليف انجام نداده اقدام نمايند. بديهي است اين گونه افراد حداكثر نيمي از نمره هر تكليف را دريافت خواهند نمود.

  4. ميانگين كلاس 5/16 مي‌باشد.

1

فتح الله بهرامي

19

نوزده

2

محمد رضا جمال زاده

18

هيجده

3

محمد رضا آقا احمدي

18

هيجده

4

اشرف احمدي

14

چهارده

5

مصطفي بختياري

14

چهارده

6

مهدي بصيري

20

بيست

7

حسن حسني

15

پانزده

8

هوشنگ حسين زاده

5/16

شانزده و نيم

9

رضا ربيع زاده

۱۴ 

چهارده 

10

فاطمه كركبودي

5/17

هفده و نيم

11

سيدمحمدرضا موسوي مردمي

5/16

شانزده و نيم

12

علي معدني پور

14

چهارده

13

طيبه ملكوتي

5/14

چهارده و نيم

14

شمس السادات ميرزا غفار

5/14

چهارده و نيم

15

پريسا هدايت پور جزايري

5/16

شانزده و نيم

16

فريبا روشن

5/19

نوزده و نيمپيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner