كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٩/۱۱/۱۸

 

برای دسترسی سریع و به موقع می توانید از سایت اصلی مقالات را پیگیری فرمایید.

شناسه دات کام

اگر اختلاف سطح منبع فرستنده ی داده ها و منبع گیرنده ی آن کم باشد آنتروپی بالا و حضور اطلاعات اندک خواهد بود. شانون-ویور معتقد بودند که داده های فیزیکی آنالوگ یا دیجیتال که در کانال های ارتباطی به چرخه  می افتد همان اطلاعات است. به بیانی دیگر اختلاف سطح ترمودینامیکی برای تبدیل حرارت به کار مفید یا منجر شدن اطلاعات به فرآیند تصمیم گیری اندک است.  برعکس وینر معتقد است که قصد و نیت فرستنده ی داده ها و تاثیرگذاری آنها بر فرآیند تصمیم گیری اطلاعات را ساخت می دهد. data2 به عنوان مثال زمانی که برای تبین موضوعی از یک مساله ی نسبتا ساده در فرآیند آموزش بهره می گیریم گیرنده ی پیام چه با نگاه ریاضی-مکانیکی شانون-ویور یا اطلاعات یالقوه  و چه با دیدگاه وینری یا سایبرنتیکی یا بالفعل، اطلاعات اندکی تبادل می شود.برای رفع مشکل باید داده های مناسب، جدید، هدفمند و بیش تری در چرخه ی ارتباطی وارد شود. وقتی می گوییم در شرایط دمایی یکسان در منبع فرستنده ی انرژی و گیرنده ی آن آنتروپی در بالاترین حد خواهد بود،  این به معنای آن است که توزیع دما دارای بیش ترین احتمال است. پس هر چه احتمال بیش تر باشد آنتروپی بیش تر است. و هر چه درجه ی احتمال بالاتر باشد در رابطه ی میان اطلاعات و احتمال، حضور اطلاعات کم تر است. مثلا زمستان سردتر از تابستان است. از سویی حضور اطلاعات بسیار اندک است زیرا منجر به فرآیند تصمیم گیری نمی شود. و از سویی دیگر نیاز به داده های جدیدتری برای تبیین این گزاره ارایه کرد تا منظور گوینده از ابهام خارج شود.  نیز هر چه درجه ی احتمال بالاتر باشد می تواند نیاز به اطلاعات را از سویی دیگر بیش تر کند. ابهام به عنوان متغیری دخیل وارد چرخه ی مکانیکی  یا شانون-ویوری ارتباط می شود. این خصلت ویژه ی اطلاعات است ابهام زدا و ابهام آفرین است. data4 در کنار این، ابهام از سوی دیگر مثلا برای حل یک مساله ی پیچیده فیزیکو-شیمایی نیاز به داده های جدید را بیش تر و بیش تر می کند. این رابطه، فرآیند آنتروپی بالا را نمایش می دهد. در سویی شانون-ویور معتقد بوده اند که اطلاعات آنتروپی با بار مثبت است یعنی هر چه آنتروپی بیش تر باشد نیاز به اطلاعات بیش تری برای رفع آنتروپی وجود دارد. ولی وینر معتقد است که اطلاعات بار آنتروپیک منفی دارد و هر چه آنتروپی منفی آن بیش تر باشد نیاز به اطلاعات بیش تر خواهیم داشت. نکته ی بسیار مهم تفکیک فضای حیاتی میان داده ها و اطلاعات است. در دیدگاه شانون-ویور این داده ها  هستند که در گذر از کانال های ارتباطی در بستری بامعنی آرام می گیرند و منجر به تصمیم گیری می شوند با این رویکرد آنتروپی در سیستم بسیار اندک است. ولی هرگاه این داده ها بستر بامعنdataی خود را نیابند یعنی به فرستنده ی مورد نظر نرسند آنتروپی سیستم بالا است. در حالی که در نگاه ویوری از همان آغاز ترکیب هدفمند داده ها اطلاعاتی را ساخته و پایش  سیستم بر محور تاثیرگذاری یا تصمیم گیری است. در این حالت میزان آنتروپی و احتمال حضور آن هم بیشتر است. با رویکرد وینری می توان به پژوهش های اساسی رفتار اطلاع یابی پرداخت چرا که نحوه ی رفتار عناصر انسانی با سیستم و اطلاعات به مثابه یک موجودیت ناشی از اندریافت های آنها از صحت، کیفیت و میزان تاثیر اطلاعات دریافتی است. ارزش داوری جست وجوگران به تبین روابط آنتروپیک و میزان آن کمک شایانی می کند.

  1. با تحلیل‌های خود ارتباطی منطقی بین اصطلاحات زیر ایجاد کنید.

- بازگشت به بی‌سوادی

- بی‌سوادی پنهان،‌ بی‌سوادی مدرن یا بی‌سوادی باسوادان

- آموختن برای آموختن

- سوادآموزی مادام‌العمر

- الگوهای آموزشی بومی نشده

- جامعه بدون مواد خواندنی

 1. کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی مکمل و مقّوم آموزش‌های رسمی به خصوص آموزش بزرگسالان است. در خصوص درستی، چیستی و چگونگی تاثیر این گزاره بحث کنید.
 2. طرحی فرضی ارایه کنید که در آن ضمن توجه به خصوصیات اقلیمی، مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مسایل مربوط به رشد و توسعه‌ی عمومی یک منطقه‌ی جعرافیای خاص مثل یک روستا، نیز مسایل خاص بزرگسالان بتوان برنامه‌ریزی جامعی برای ایجاد پیوندی استوار میان کتابخانه و روستاییان با رویکرد مشارکت ایجاد کرد.
 3. توجه به بافت فرهنگی و هماهنگی آموزش با شرایط  زندگی اجتماعی و شغلی فراگیران، چه تاثیراتی در تثبیت و تقویت سوادآموزی دارد؟
 4. در خصوص رویکرد "آگاه سازی" بحث کنید.
 5. آیا میان نظام آموزش بزرگسالان و کودکان تفاوت‌هایی مشاهد می‌کنید؟ بحث کنید.
 6. در خصوص اصطلاح " مدرسه در مزرعه" بحث کنید.

گروهی مشورتی برای بهبود وضعیت و سطح زندگی ساکنان یک منطقه‌ی خاص با تاکید بر رابطه‌ی متقابل فقر و سواد آموزی شامل افراد و نهادهای اجتماعی و رسمی و غیر رسمی پیشنهاد کنید و جایگاه کتابخانه و کتابدار را در آن ترسیم کنید.بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٩/۱۱/۱۸

 1. اضافه بار اطلاعاتی چیست؟ با توجه به این مفهوم در خصوص انفجار اطلاعات بحث کنید.
 2. رابطه ی میان "آنتروپی" و "خشه" را بررسی کنید.
 3. گروهی اعتقاد دارند کتابخانه‌ها ماهیتی اجتماعی داشته و یکی از اصلی ترین سازمان‌ها در ایجاد ارتباط میان فردی، گروهی و سازمان یافته است.  با پذیرش چنین رویکردی در خصوص رابطه‌ی  میان کتابخانه، آموزش، پژوهش، و توسعه‌ی جامعه بحث کنید.
 4. آیا اطلاعات از عدم قطعیت می‌کاهد؟ در این خصوص بحث کنید.
 5. مطلوب است:

الف. زبان چیست؟

ب. ارتباط زبان با ذهن چیست؟

ج. کارکردها و نقش های زبان را در فضای مجازی بررسی کنید.

        6. رابطه‌ی میان "اطلاعات" و "ارتباطات" را در جامعه‌ی اطلاعاتی بررسی کنید.

      7.   برای ایجاد ارتباط علمی و دقیق میان پژوهشگران و کتابخانه چه عوامل و مولفه‌هایی نقش دارند؟

      8. فرض کنید می خواهید برای کتابخانه‌ی خودتان وبلاگی طراحی کنید. مطلوب است طراحی:

             الف. نقشه‌ی وبلاگ

             ب. اجزا و سازندهای آن

             ج. خدمات

             د. خط مشی و سیاست های خدمات رسانی بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٩/۱۱/۱۸

1.       ساختار کتابخانه‌های تخصصی را با توجه به دو مولفه‌ی "خدمات" و "مخاطب" با کتابخانه‌های عمومی مقایسه کنید.

2.      آیا میان "کتابخانه‌ی الکترونیکی" و "کتابخانه‌ی دیجیتالی" تفاوتی می بینید؟ بحث کنید.

3.   خدمتی فرضی برای گروهی ویژه از مخاطبان طراحی کنید که آنها به صورت مداوم روزآمد از آخرین مقالات نشریات کتابخانه‌ی شما مطلع باشند. مطلوبست:

الف. طراحی خدمات

ب. سطح و عمق خدمات

ج. مخاطب

د. سیاست گذاری

4.       نقش کتابدار را در کتابخانه‌های زندان با نقش مددکار مقایسه کنید.

5.      در خصوص خدمات ویژه‌ی کتابخانه‌های ملی حداقل چهار خدمت مهم را بررسی کنید.

6.   به عنوان مسوول کتابخانه طرحی ارایه کنید که با استفاده از آن بتوان منابع غیرموجود در کتابخانه‌ی  مبدا از طریق کتابخانه یا کتابخانه‌های فرضی مقصد تهیه شود. مطلوب است:

الف.  ارایه طرح

ب. ارایه راهکارهای مالی

ج. پیش بینی مباحث حقوقی.

7  .   برای برپایی یک نمایشگاه کتاب چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشید. فرض کنید شما مسوول برپایی نمایشگاه کتاب هستید. طرحی    ارایه کنید.

8.   همان طور که می دانید معلولین بخشی از مخاطبان بالقوه یا جامعه‌ی کتابخانه هستند. به عنوان کتابدار چه مسایلی را باید برای ارایه‌ی         بهتر خدمات به این بخش از جامعه‌ی مخاطب مد نظر داشته باشید. بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٩/۱۱/٤

1.        همان‌طور که می‌دانیم کاربرد  افکار عمومی اگر چه قدمتی  دیرینه دارد ولی در معنای علمی  و سیستماتیک مفهومی  مدرن و مربوط به دنیای معاصر است. بررسی فرمایید در جوامع متمدن و توسعه یافته‌ی امروزی  افکار عمومی  چگونه، در چه حوزه‌هایی و به چه شکل‌هایی خود را نشان می دهد. بحث کنید.

2.       با  رویکردی سیستمی رابطه‌ی میان "خرد جمعی" و  "افکار عمومی"  را تبیین کنید.

3.      آیا "مد" می تواند مفهومی اجتماعی داشته باشد.  آیا ارتباطی منطقی و سازمان‌یافته بین "مد" و  "اکثریت" وجود دارد؟ بحث کنید.

4.      خانم "الیزابت نویل نیومن"  در مباحث مرتبط با افکارسنجی  از مفهوم "مارپیچ یا هزارتوی سکوت" یاد می‌کند  به نظر شما منظور از این اصطلاح و کاربرد آن چیست؟

5.      جایگاه ابهام در مقوله‌ی اجتماعی "شایعه" کجاست؟ بحث کنید.

6.      برای بررسی افکار عمومی نیازمند بهره گیری از روش های علمی بررسی افکار یا افکار سنجی هستیم. مطلوبست:

الف. افکارسنجی چیست؟

ب. تفاوت میان "افکار سنجی" و "افکار عمومی چیست؟

                       7. از روش‌های پژوهش عمده در حوزه‌ی افکار عمومی روش تحلیل محتوا است. با مثالی این روش را توضیح دهید. پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner