كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۳/۱۳

 

كارمندان در خصلت و منش اداري برسه+يك دسته‌اند:

  1. كارمندان مرغ صفت

  2. كارمندان گربه صفت 

  3. كارمندان سگ صفت

+1. كارمندان اسب صفت (نجيب)

كارمندان مرغ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود كم تر كار مي كنند

ب. دير سر كار خود حاضر مي شوند

پ. زود محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي هميشه بخشي از زندگي كاري آنها است.

ث. در محيط  كار زياد صحبت مي كنند.

ج. هميشه در خصوص كم بودن حقوق و مزاياي خود مي نالند.

چ. هميشه از كم بودن اضافه حقوق و پاداش خود مي نالند.

ح. خودشان را با ديگران زياد مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تلفن زدن هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، بسيار طولاني با شرح و تفسير فراوان مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. هر عملكرد ساده، روزمره و كوچكي را با شرح و تفصيل فراوان آب و تاب مي دهند.

ر. همه همكاران، هم قطاران و مديران از گزارش عملكرد آنها ناخواسته با خبر مي شوند.

ز. پشت سر همكاران خود مدام در حال بدگويي و كم ارزش جلوه دادن كار آنها هستند.

ژ. در طول ماه گزارشي مبسوط از عملكرد ويژه خود را به صورتي نواري ضبط شده براي همه تكرار تكرار و ارايه مي‌كنند.

س. با مديران به هيچ وجه در نمي‌افتند.

در يك جمله: مانند مرغ اگر تخمي بگذارند تا هفت خانه از هر طرف همسايه‌ها خواهند فهميد كه فردا صبحانه نيمرو خواهيم داشت.

كارمندان گربه صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود، نشان مي دهند بيش تر كار مي كنند.

ب. آرام و به موقع  سر كار خود حاضر مي شوند.( كسي از حضور و عدم حضور آنها زياد مطلع نمي‌شود)

پ. زود محل كار خود را ترك نمي كنند ولي بدون سر و صدا ترك مي كنند.

ت. گاهي از گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري استفاده مي‌كنند ولي هيچكس نمي‌فهمد به راستي علت بيماري آنها چه بوده است.

ث. در محيط كار كم صحبت مي كنند. ظاهرا راز دار و حرف نگه دار هستند.

ج. هيچگاه درباره حقوق و مزاياي خود صحبت نمي‌كنند. فيش حقوقي آنها جزو اسرار مگو است.

چ. هيچگاه درباره اضافه كار و تشويق هاي خود با كسي صحبت نمي‌كنند.

ح. خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌كنند.

خ. خيلي كم و به ندرت مقابل گوش هاي تيز همكاران خود تلفن مي زنند.

د. موقع ارايه گزارش از به ذكر چند جمله ساده و كوتاه بسنده مي كنند.( گزارش هاي يك يا دو صفحه‌اي)

ذ.  هيچ يك از همكاران، هم قطاران و مديران به جز مدير مستقيم او از گزارش عملكرد آنها با خبر نمي‌شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. تا كسي كاري به آنها نداشته باشد كاري به كسي ندارند.

ژ. اگر با مديران در بيافتند بي نهايت طاقت دارند ولي اگر لازم باشد در مقابل آنها مي ايستند و به آنها چنگ مي زنند.

  

در يك جمله: مانند گربه اگر كاري كنند  هيچ يكي از اهالي خانه نخواهند فهميد كه كار كيست. 

كارمندان سگ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود بسيار بيش تر كار مي‌كنند

ب. بسيار زود سر كار خود حاضر مي شوند

پ. بسيار دير محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري آنها جايي ندارد.

ث. در محيط  كار اصلا صحبت نمي كنند.

ج. هيچگاه فيش حقوقي خود را واكاوي نمي  كنند.

چ. هيچگاه از ميزان اضافه كار خود با خبر نيستند.

ح. خودشان را با ديگران در اين كه همكارانشان بيش تر از خود آنها كار مي كنند مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تماس اداري يا مراجعه به دبيرخانه هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، طولاني با شرح و تفسير مناسب همراه با پيشنهادات زياد مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. همه همكاران، هم قطاران و مديران مرتبط از گزارش عملكرد آنها با خبر مي شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. با مديران در نمي‌افتند. اگر مديري شيوه كاري آنها را نپسندد سريعا تغيير روش مي‌‌دهند.

در يك جمله: مانند سگ از صبح تا شب مي دوند، كار مي‌كنند و به مديران بالا دستي و سازمان خود وفادارند.

كارمندان اسب صفت (نجيب):

الف. به اندازه لازم كار مي كنند. كم كاري در مرامشان نيست.

ب. بسيار به موقع سر كار خود حاضر مي‌شوند

پ. موقع مناسب و پس از انجام كليه‌ي كارهاي خود محل كار خود را ترك مي‌كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري آنها فقط در مواقع لزوم جايي دارد.

ث. در محيط كار به تناسب امور محوله و اصول روابط انساني صحبت مي‌كنند.

ج. فيش حقوقي خود را جهت بررسي صحت موارد كنترل مي‌كنند. منتظر می‌‌مانند تا سیستم حقوق و مزایا براساس قوانین عمل كند. در غیر این صورت اعتراض خود را اعلام می‌کنند.

چ.  از ميزان اضافه كار خود مطلع هستند.

ح. خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌كنند.

خ. تماس‌هاي اداري يا مراجعه به دبيرخانه و ساير بخش‌ها را به تناسب و با برنامه‌ريزي منظم و مشخص دارند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، متناسب با فعاليت‌هاي انجام شده با شرح و تفسير مناسب همراه با پيشنهادات كاربردي مي‌نويسند.

ذ. همه همكاران، هم قطاران و مديران مرتبط از نحوه عملكرد آنها مطلع هستند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي‌كنند.

ز. به توانایی‌های خود ايمان داشته و آن را با ساير همكاران مقايسه نمي‌کنند.
ژ. تمام توان خود را براي حل مساله به كار مي‌برد. قوانين در نظر او روشي براي حل مساله به صورت اصولي هستند. از قوانين براي ايجاد سّد و مانع در مقابل عملكرد سيستم اداري و همكاران استفاده نمي‌كند.

س. با مديران متخلف و قانون گريز به وسيله‌ي قانون مقابله مي‌كنند. در صورت نياز از طريق مبادي ذي ربط به پيگيري‌هاي لازم مي‌پردازند. 

در يك جمله: مانند اسب نجيب است، به اندازه كار مي‌كند و به مديران بالا دستي و سازمان خود بر اساس قوانين و مقررات وفادارند.

 بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٦/۳/۱
به گزارش نفت تایمز نتایج فوق لیسان آزمون دانشگاه های سراسری اعلام شد. برای بررسی این نتایج به سایت رسمی سازمان نسجش (www.sanjesh.org) مراجعه نمایید. اطلاعات مورد نیاز برای مشاهده اطلاعات کارنامه اولیه شامل؛ شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد می باشد.

آدرس مستقیم بررسی نتایج آزمون:
http://81.91.149.31/arshad86/index.php

اطلاعیه سازمان سنجش در این رابطه؛

سازمان سنجش آموزش كشور بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دورههای كارشناسیارشد ناپیوسته داخل) سال 1386 میرساند برای اطلاع از نتیجه اولیه آزمون و نحوة تكمیل فرم انتخاب رشته محلهای مورد علاقه به صورت اینترنتی، از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 31/2/86 میتوانند كارنامه نتایج اولیه خود را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org مشاهده نمایند. داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامهای خود را (نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) وارد نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی در این آزمون شدهاند (فهرست اسامی داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته شدهاند نیز بر روی سایت سازمان قرار داده خواهد شد)، لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره 2) و ویژهنامه ضمیمه آن و همچنین نحوة تكمیل فرم انتخاب رشتههای اینترنتی خود اقدام نمایند.
1ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره 2) این آزمون به همراه ویژهنامه حاوی شرایط و ضوابط ارگانهای بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالی كه به صورت شرایط خاص نسبت به پذیرش دانشجو اقدام مینمایند، از روز سهشنبه 1/3/86 لغایت روز یكشنبه 6/3/86 در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترسی خواهد بود. ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی گردیدهاند، در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره 2 و ضمیمه آن، میتوانند با مراجعه به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود، با پرداخت مبلغ 3000 (سه هزار) ریال در مهلت مذكور، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

2ـ به داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون كارشناسیارشد ناپیوسته سال 1386 توصیه میشود كه ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره 2) و ضمیمه آن اقدام نموده و كد رشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب نمایند؛ پس از آن، كد رشتههای انتخابی را در فرم پیشنویس نمونهای كه به همین منظور در صفحه 110 دفترچه راهنمای شمارة 2 به چاپ رسیده است، درج و از صحت رشته محلهای انتخابی اطمینان حاصل نمایند؛ سپس در محدوده زمانی (از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 3/3/86 لغایت ساعت 24 روز یكشنبه 6/3/86) تعیین شده به یكی از دو روش الف) ورود با اطلاعات كارت اعتباری و شماره شناسنامه ب) درج شماره پرونده، كد رهگیری و شمارهشناسنامه به صفحه انتخاب رشته وارد و نسبت به ثبت كد رشته محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمایند. (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته اینترنتی ضروری میباشد) بدیهی است پس از تأیید نهایی رشتههای انتخابی توسط داوطلب، شمارة رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد و در غیر این صورت، انتخاب رشته آنان تكمیل نگردیده و میبایست از ابتدا این مراحل را طی نمایند.

3ـ تذكرات مهم:
الف ـ با توجه به اینكه كد محلهای انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تأییدیه به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، به داوطلبانی گرامی اكیداً توصیه میگردد، قبل از اقدام به تكمیل نهایی فرم انتخاب رشتههای تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به كد رشتههای انتخابی (محل دانشگاه دوره، میزان شهریه دورههای مختلف و ...) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.
ب ـ سیستم انتخاب رشته تا حدود زیادی هوشمند پیشبینی گردیده تا در حد امكان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذكر دهد (به عنوان مثال: انتخاب كد رشته محلی كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و یا اینكه داوطلب در گرایشی از گرایشهای رشته امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است و ...)؛ لذا لازم است داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند. بدیهی است چنانچه داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده، اقدام ننماید، انتخاب رشته وی كامل نگردیده و به این داوطلب نیز شماره رمز 15 رقمی به عنوان رسید داده نخواهد شد.

ج ـ داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته میباشند، برای اینكه مراحل انتخاب رشتههای تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشكلی برای آنان به وجود نیاید، لازم است اطلاعیههای این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و ویژهنامه ضمیمه آن را به دقت مطالعه نمایند.

د ـ پس از مشاهده كارنامه نتایج اولیه این آزمون، داوطلبان ضمن توجه به توضیحات مربوط به كارنامه (در سایت این سازمان درج گردیده است) در صورت هرگونه سؤال، لازم است حداكثر تا تاریخ 31/3/86 از طریق پست الكترونیكی Email:public-Relations@sanjesh.org و یا صندوق پستی 4378 ـ 15875 با روابط عمومی این سازمان مكاتبه نمایند. بدیهی است به مكاتباتی كه پس از مهلت تعیین شده صورت گیرد، هیچگونه پاسخی داده نخواهد شد.

نكاتی مهم در خصوص دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1386:
الف ـ نوبت پذیرش در كلیه رشتههای مندرج در جداول شماره 20، 21 و 22 مندرج در صفحه 107 دفترچه راهنما در نیمسال اول صحیح میباشد.

ب ـ كد محل تحصیل رشته روانشناسی صنعتی سازمانی (از كد رشته امتحانی 1133) در دانشگاه اصفهان مندرج در صفحه 71 دفترچه راهنما 6944 میباشد كه از قلم افتاده است.

ج ـ پذیرش در رشته زمینشناسی ـ ژئوشیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با كدهای محل تحصیل 2010 و 7508 (از كد رشته امتحانی 1201) مندرج در صفحات 22 و 73 با ضرایب زمینشناسی پترولوژی صورت میگیرد.

د ـ پذیرش در گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی از كد رشته امتحانی 1276 (مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT) به دلیل انصراف دانشگاه پذیرنده، صورت نمیگیرد و به همین دلیل در دفترچه راهنمای شماره 2، برای این گرایش، رشته محلی درج نشده است.

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان

پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner