كلاس مجازي
کلاس مجازی کلاس زندگی در دنیای اطلاعات

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

قدرت گرفته از فیدبرنر


بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/۳٠

نامديريت، سوء مديريت و مديريت قسمت دوم

مديريت معكوس

 

      نوع ديگري از نامديريت را مي توان مديريت معكوس نام‌گذاري كرد. در اين شيوه‌ي آگاهانه، نامديريت نقش و جايگاه مديران با نقش‌هاي كاركنان رده‌هاي پايين عوض مي‌شود. نامديران از بخش هاي زيردستي درخواست ارايه‌ي استراتژي‌هاي سازماني مي‌كنند. اهداف كلان را مجموعه‌هاي پايين‌دستي ارايه مي‌كنند. نامديران در اين شيوه در كوچك‌ترين و جزيي‌ترين كارها دخالت مي‌نمايند. شيوه‌هاي انجام كارها را بررسي مي‌كنند. خود اقدام به ارسال و مراسلات مي‌كنند. تك تك فعاليت هاي سازماني را به صورت روزانه كنترل و پيگيري مي‌كنند. سلسله مراتب سازماني را رعايت نمي‌كنند. بدون دليل موجهي گزارش عملكرد را  به جاي مديريت‌ها، ادارات و بخش‌‌ها  از ابواب جمعي آن قسمت‌ها دريافت مي‌كنند. اصول وحدت فرماندهي را رعايت نمي‌كنند. دستورات را بدون رعايت مراتب مديريتي صادر مي‌كنند. در هنگام وقوع مشكلات مديران بخش‌ها و قسمت‌ها را مسوول مي‌دانند. بي اطلاعي مديران از فرامين و دستورات اداري صادر شده را به حساب كم‌كاري آن‌ها مي‌گذارند. در مواجهه با پرسش‌هاي اساسي در خصوص اصل وحدت فرماندهي ابعاد نظارتي و فعاليت‌هاي شبانه‌روزي خود را به رخ مي‌كشند. در اكثر تصميم‌گيري‌ها اصول كارشناسي زير پا گذاشته مي‌شود. يك نفر يعني شخص نامدير به جاي همه تصميم مي‌گيرد. بي اعتمادي يكي از خصوصيت‌هاي عمده‌ي اين گونه نامديران است. هنگام شكست‌ هاي سازماني كه معمولا پس از مقايسه‌ي عملكرد دوره‌ي نامدير با دوره‌ي ماقيل وي يا با شرايط سازمان هاي رقيب روشن مي شود انگشت اتهام به سوي رده‌هاي مديريتي مياني و پايين دستي است. دليل عمده شكست‌ها به نداشتن برنامه يا استراتژي‌هاي كاري مشخص آن‌ها نسبت داده مي‌شود. به جاي ابلاغ راهبردها و دريافت و نظارت بر برنامه‌ها به طور معمول در انتظار وقوع  اجراي برنامه‌هاي سازماني هستند شكست‌ها در اين سبك مديريتي پدر و مادر مشخصي ندارند. ولي پيروزي‌ها پدر مشخصي دارند و آن هم شخص نامدير است. هيچ شكستي به علت شيوه‌ي مديريتي نامدير حاصل نمي‌شود. همه‌ي پيروزي‌ها  ناشي از شيو‌ه‌ي مديريتي ايشان است.بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
 (در ادامه مطالب مدیریتی -کارمندان در روش و منش اداری بر سه به علاوه یک دسته اند)

      مديريت را تعاريف مختلفي كرده‌اند. در يك معنا و از يك رويكرد مديريت علم، فن و هنر تصميم‌گيري است. وظيفه‌ي اصلي مدير در اين نوع رويكرد تصميم‌گيري‌هاي علمي، صحيح و موثر است. مدير مي‌كوشد با استفاده از مجموعه‌ي داده‌ها و اطلاعات موجود يا توليد شده بر اساس ورودي‌ها/ خروجي‌ها صحيح‌ترين تصميم‌ها را اتخاذ نمايد. بهره‌گيري از نتايج خروجي‌ها براي بهبود كيفيت تصميم‌ها يكي از مهم‌ترين هنرهاي مدير است.  عموما عارضه‌ي اصلي مديريت سوء‌مديريت است. سوء مديريت مانند سوء هاضمه در بدن انسان يا حيوان حالتي است در پيكره‌ي  مديريت كه به علت ورودي‌هاي نامناسب ساير اجزاء دچار اختلال مي‌شوند. سوء مديريت عملي ناآگاهانه است كه مدير بر اساس مجموعه‌ي عواملي چون كمي دانش، نگاه غير تخصصي،  كمدداشت منابع اصلي سازمان، ريسك ناپذيري يا ريسك پذيري خارج از قاعده، ورودي‌هاي نامناسب، پردازش هاي غلط، استفاده از تكنولوژي‌هاي نامناسب، نداشتن استراتژي، طرح‌ريزي استراتژي‌هاي غلط و درگيري در عمليات به جاي اهداف كلان سازماني، عدم شناخت جامعه‌ي مخاطب، عدم شناخت فرصت‌ها بالقوه و بالفعل داخلي و خارجي، كم اهميت جلوه دادن تهديدهاي بالقوه و بالفعل داخلي و خارجي، كارگزيني و به كار گماري اشتباه، چيدمان افقي و عمودي غير علمي، جايگزيني روابط بر ضوابط، دخالت در فرايند گردش كارها به جاي نظارت، غرق شدن در امور جزيي، عدم شناخت سايه‌ي سازماني، عدم بهره گيري از نتايج تحليل‌هاي حاصل از خروجي‌ها و ... اتفاق مي‌افتد. در مقابل واژه‌ي مديريت اصطلاح سوء مديريت قرار ندارد. بلكه سوء مديريت بيماري منتج از مديريت ناصواب براساس اشتباهات رايج يا غيرمعمول مديريتي است. در مقابل مديريت اصطلاح نامديريت قرار دارد. واژه‌ي نامديريت ناظر بر نوعي آگاهي معكوس و قصد و نيت است كه شخص به اصطلاح مدير با تعمد و آگاهي پيكره‌ي مديريت و سازمان را دچار سوء مديريت مي‌كند. مفهوم ضمني آگاهي معكوس دال بر حالتي است كه فردي از دانش، علوم، ابزارها و روش‌‌هاي مختلف در راستاي تحقق نيات منفي خود يا حزب متبوع يا دوستان خود  استفاده نمايد. تفاوت ظريف نامديريت و سوء مديريت در اين است كه در سوء مديريت مدير ناآگاه نمي‌داند كه راه برگزيده چاره‌ي سازماني مناسبي براي  رسيدن به سر منزل مقصود نيست. سوء نيت نداشته و تلاش مي‌كند پيكره‌ي سازمان را بهبود بخشد. تلاش مي‌كند از پيشنهادات مناسب بهره بگيرد. راهكارهاي گوناگوني را به اجرا مي گذارد. و در صورت وقوف و آگاهي بر بزنگاه‌هاي سوءمديريتي سريعا در صدد رفع آن‌ها برخواهد آمد. بر خلاف اين رويه، در نامديريت شخص مديرنما مي‌داند كه از دانش كافي براي مديريت سازمان برخوردار نيست و مي‌داند كه روش و شيوه‌ي مديريتي وي نتايج مناسبي براي سازمان به بار نخواهد آورد و عامدانه و آگاهانه در صدد تخريب سازمان است. چنين فردي خود محصول روابط سازماني ناسالم است.  فرايند گزينش وي كاملا دستوري بوده و ملاك‌هاي ارزشيابي كيفي شغلي در انتخاب او نقشي ندارد. نامديران در گزينش مديران سطوح مياني و پايين دستي تلاش وافري در بهره‌يري از كساني مي‌كنند كه فرايند نامديريت را درك كرده و به آن دل سپرده باشند. مديرنمايان انتخاب شده نقشي جز تاييد منويات نامديران ارشد را ندارند. حتي با علم به اينكه تصميمات متخذه از هيچ پايه و اساس علمي و متقني بهره‌اي نبرده‌اند. در جلسات وظايف تمامي رده‌هاي پايين بيان نظرات موافقشان است. اصطلاحي چون "نظر موافق شما در اين خصوص" چيست؟!! مي‌تواند تكيه كلام مناسبي براي نامديران ارشد باشد. نامديران به طور معمول كمترين تماس را با رده‌هاي پايين چه از ابعاد انساني قضيه و چه از ابعاد نظارتي دارند. نامديران به طور متناوب در نقش‌هاي مرغ صفت يا گربه صفت ظاهر مي‌شوند. براي هيچ هياهو مي‌كنند و براي خراب‌كاري‌هايشان سكوت پيشه مي‌كنند. از كاركنان سگ صفت بيش‌ترين بهره را برده و با كاركنان اسب صفت ميانه‌اي ندارند. بيش‌ترين ميزان گله را از حجم كار داشته و هميشه چندين كارتابل پر از كارهاي انجام نشده‌ي سازماني را به خانه مي‌برند. از طرفي ديگر به همان نسبت هم كارهاي انجام نشده‌‌ي منزل را به سازمان مي‌آورند. از نظر تعداد مشاغل مي‌توان آن‌ها را ابوالمشاغل ناميد. در هر هيات مديره‌اي، هيات تحريريه‌اي، كميسيون و كميته‌اي، ... عضو مي‌شوند. سازمان بهترين محل براي انجام امور شخصي و خانه محلي براي انجام امور سازماني آن‌ها است. بدين وسيله خود را بسيار پرمشغله معرفي مي‌كنند.
 كارمندان در خصلت و منش

نكته‌ي 1:

هرگونه برداشت جزئی٬ کلی و یا بازچاپ در وبلاگ ها٬ سایت ها٬ ارایه از طریق موتورهای وبگردی از نوشتهكارمندان در خصلت و منش اداري برسه دسته اند فقط و فقط با ذکر کامل منبع به شکل زیر مجاز می باشد. متخلفین چون قانونی برای پیگیری وجود ندارد از خدا بترسید. 

http://mystudent.persianblog.ir/  بیگلو از بلاگ کلاس مجازی

 

كارمندان در خصلت و منش اداري برسه+يك دسته‌اند:

 1. كارمندان مرغ صفت

 2. كارمندان گربه صفت

 3. كارمندان سگ صفت

+1. كارمندان اسب صفت (نجيب)

كارمندان مرغ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود كم تر كار مي كنند

ب. دير سر كار خود حاضر مي شوند

پ. زود محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي هميشه بخشي از زندگي كاري آنها است.

ث. در محيط  كار زياد صحبت مي كنند.

ج. هميشه در خصوص كم بودن حقوق و مزاياي خود مي نالند.

چ. هميشه از كم بودن اضافه حقوق و پاداش خود مي نالند.

ح. خودشان را با ديگران زياد مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تلفن زدن هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، بسيار طولاني با شرح و تفسير فراوان مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. هر عملكرد ساده، روزمره و كوچكي را با شرح و تفصيل فراوان آب و تاب مي دهند.

ر. همه همكاران، هم قطاران و مديران از گزارش عملكرد آنها ناخواسته با خبر مي شوند.

ز. پشت سر همكاران خود مدام در حال بدگويي و كم ارزش جلوه دادن كار آنها هستند.

ژ. در طول ماه گزارشي مبسوط از عملكرد ويژه خود را به صورتي نواري ضبط شده براي همه تكرار تكرار و ارايه مي‌كنند.

س. با مديران به هيچ وجه در نمي‌افتند.

در يك جمله: مانند مرغ اگر تخمي بگذارند تا هفت خانه از هر طرف همسايه‌ها خواهند فهميد كه فردا صبحانه نيمرو خواهيم داشت.

كارمندان گربه صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود، نشان مي دهند بيش تر كار مي كنند.

ب. آرام و به موقع  سر كار خود حاضر مي شوند.( كسي از حضور و عدم حضور آنها زياد مطلع نمي‌شود)

پ. زود محل كار خود را ترك نمي كنند ولي بدون سر و صدا ترك مي كنند.

ت. گاهي از گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري استفاده مي‌كنند ولي هيچكس نمي‌فهمد به راستي علت بيماري آنها چه بوده است.

ث. در محيط كار كم صحبت مي كنند. ظاهرا راز دار و حرف نگه دار هستند.

ج. هيچگاه درباره حقوق و مزاياي خود صحبت نمي‌كنند. فيش حقوقي آنها جزو اسرار مگو است.

چ. هيچگاه درباره اضافه كار و تشويق هاي خود با كسي صحبت نمي‌كنند.

ح. خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌كنند.

خ. خيلي كم و به ندرت مقابل گوش هاي تيز همكاران خود تلفن مي زنند.

د. موقع ارايه گزارش از به ذكر چند جمله ساده و كوتاه بسنده مي كنند.( گزارش هاي يك يا دو صفحه‌اي)

ذ.  هيچ يك از همكاران، هم قطاران و مديران به جز مدير مستقيم او از گزارش عملكرد آنها با خبر نمي‌شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. تا كسي كاري به آنها نداشته باشد كاري به كسي ندارند.

ژ. اگر با مديران در بيافتند بي نهايت طاقت دارند ولي اگر لازم باشد در مقابل آنها مي ايستند و به آنها چنگ مي زنند.

  

در يك جمله: مانند گربه اگر كاري كنند  هيچ يكي از اهالي خانه نخواهند فهميد كه كار كيست. 

كارمندان سگ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود بسيار بيش تر كار مي‌كنند

ب. بسيار زود سر كار خود حاضر مي شوند

پ. بسيار دير محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري آنها جايي ندارد.

ث. در محيط  كار اصلا صحبت نمي كنند.

ج. هيچگاه فيش حقوقي خود را واكاوي نمي  كنند.

چ. هيچگاه از ميزان اضافه كار خود با خبر نيستند.

ح. خودشان را با ديگران در اين كه همكارانشان بيش تر از خود آنها كار مي كنند مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تماس اداري يا مراجعه به دبيرخانه هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، طولاني با شرح و تفسير مناسب همراه با پيشنهادات زياد مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. همه همكاران، هم قطاران و مديران مرتبط از گزارش عملكرد آنها با خبر مي شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. با مديران در نمي‌افتند. اگر مديري شيوه كاري آنها را نپسندد سريعا تغيير روش مي‌‌دهند.

در يك جمله: مانند سگ از صبح تا شب مي دوند، كار مي‌كنند و به مديران بالا دستي و سازمان خود وفادارند.

كارمندان اسب صفت (نجيب):

الف. به اندازه لازم كار مي كنند. كم كاري در مرامشان نيست.

ب. بسيار به موقع سر كار خود حاضر مي‌شوند

پ. موقع مناسب و پس از انجام كليه‌ي كارهاي خود محل كار خود را ترك مي‌كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري آنها فقط در مواقع لزوم جايي دارد.

ث. در محيط كار به تناسب امور محوله و اصول روابط انساني صحبت مي‌كنند.

ج. فيش حقوقي خود را جهت بررسي صحت موارد كنترل مي‌كنند. منتظر می‌‌مانند تا سیستم حقوق و مزایا براساس قوانین عمل كند. در غیر این صورت اعتراض خود را اعلام می‌کنند.

چ.  از ميزان اضافه كار خود مطلع هستند.

ح. خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌كنند.

خ. تماس‌هاي اداري يا مراجعه به دبيرخانه و ساير بخش‌ها را به تناسب و با برنامه‌ريزي منظم و مشخص دارند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، متناسب با فعاليت‌هاي انجام شده با شرح و تفسير مناسب همراه با پيشنهادات كاربردي مي‌نويسند.

ذ. همه همكاران، هم قطاران و مديران مرتبط از نحوه عملكرد آنها مطلع هستند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي‌كنند.

ز. به توانایی‌های خود ايمان داشته و آن را با ساير همكاران مقايسه نمي‌کنند.
ژ. تمام توان خود را براي حل مساله به كار مي‌برد. قوانين در نظر او روشي براي حل مساله به صورت اصولي هستند. از قوانين براي ايجاد سّد و مانع در مقابل عملكرد سيستم اداري و همكاران استفاده نمي‌كند.

س. با مديران متخلف و قانون گريز به وسيله‌ي قانون مقابله مي‌كنند. در صورت نياز از طريق مبادي ذي ربط به پيگيري‌هاي لازم مي‌پردازند. 

در يك جمله: مانند اسب نجيب است، به اندازه كار مي‌كند و به مديران بالا دستي و سازمان خود بر اساس قوانين و مقررات وفادارند.

 

 

 

 

 

 بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٢۳

مبانی رايانه و كاربرد آن

 

دانشجويان محترم به ده سوال پاسخ دهيد. ضمنا پاسخ به پرسش شماره 12 اجباري است.

_____________________________________________________________________

 1. با يك مثال درباره‌ي "اطلاعات" و "داده" بحث کنيد؟

 2. وجه مشخصه‌ي الکترونيکی نسل‌های کامپيوتری را با يك‌ديگر مقايسه كنيد؟

 3. پنج قطعه‌ي سخت‌افزاری مهم رايانه را معرفی کنيد؟

 4. تفاوت Ram  با HDD چيست؟ بنويسيد.

 5. کامپيوترها را از نظر قدرت تقسيم‌بندی کنيد؟
 6.  چرا دنيای امروز را با اصطلاحاتی چون دنيای اطلاعات، جامعه‌ي اطلاعاتی  و عصر اطلاعات توصيف  می‌کنند؟ با مثال‌هايي نقش رايانه‌ها را در زندگي بشر به تصوير بكشيد.
 7.  نرم‌افزارها را به چند دسته‌ي کلی تقسيم می‌کنند. يك دسته‌بندي معرفی كنيد؟
 8. درباره‌ي ويروس‌ها مخرب حافظه چه مي‌دانيد؟ شرح دهيد.
 9. توانايي‌هاي انسان و ماشين را با يك‌ديگر مقايسه كنيد؟
 10. براي از  نصب خارج کردن يك برنامه چه راه‌حلی را پيشنهاد می‌کنيد.
 11.  سيستم عامل چيست؟ ضمن بحث مثال‌هايي از انواع و دسته‌بندي‌هاي آن بياوريد.

 

پاسخ به اين پرسش اجباري است.

 

12.  از پاسخ‌هاي كوتاه يك خطي براي پرسش‌هاي زير استفاده فرماييد.

 

الف. Cut & Paste چيست؟

ب.Plug & play  چيست؟

پ. كليد ميان‌بر جست‌وجو (فايند) در مايكروسافت ورد چيست؟

ت. براي قراردادن تصوير در پس‌زمينه‌ي سند مايكروسافت ورد از كدام فهرست و كدام آيتم استفاده مي‌كنيم.

ث. كليد ميان‌بر خروج از پنجره‌ي جاري چيست؟

ج. چهار نوع ترازبندي را در مايكروسافت ورد بنويسيد.

چ.  چهار پسوند رايج در سايت‌هاي اينترنتي را نام ببريد.

ح. دو موتور‌كاوش و دو راهنماي اينترنتي را نام ببريد.بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٢٠

قابل توجه دانشجويان محترم

نمرات درس رايانه و كاربرد آن

نمرات براساس كار عملي و آزمون كتبي استخراج شده است.

شماره ها ۴ رقم آخر شماره دانشجویی مندرج در برگه انتخاب واحد  است و  كاملا مرتب شده نمي باشند.

در صورتي كه دانشجويي به نمره اكتسابي اعتراضي داشته باشد مي تواند حداكثر تا 10 روز بعد از رويت در وبلاگ،  اعتراض خود را از طريق تكميل فرم انتهاي اين يادداشت به آموزش مركز تحويل نمايد.

به تقاضاهايي كه فرم مربوطه را تكميل نكرده و تحويل آموزش نداده باشند و یا  به سایر روش های ارسال اعتراض مثل ای میل٬ تلفنی٬ حضوری٬ مکاتبه ای٬ کامنت در وبلاگ و ...  نیز پاسخ داده نخواهد شد.

با تشكر و احترام

بيگلو

ش دانشجويي

نمره

ش دانشجويي

نمره

ش. دانشجويي

نمره

4001

0

4015

17

4026

14.75

4003

ناتمام

4016

12.25

4028

17.75

4004

17.5

4017

14

4027

16.25

4002

14

۴۰۶۴

15.25

4057

12

4007

13

4018

16

4034

15

4005

16.25

4019

15.75

4036

17.5

4006

12.5

4020

14.5

4037

19.5

4008

غايب

4031

12.75

4038

3.5

4009

18

4021

14

4039

14.5

4010

13

4062

6.25

4040

17.75

4012

12

4029

14.25

4042

18

4041

17

4022

14.75

4043

16.25

4013

14.75

4023

16

4045

16.75

4014

13.25

4024

10.25

4044

غ

4030

14.75

4025

15.5

4046

14.75

4047

ناتمام

4049

11

4050

17

4048

17

4052

13.75

4056

9.75

4050

17

4054

14.5

4058

18.75

4051

16.5

4055

غ

4059

12

4060

13.5

4061

0.25

 

 

فرم اعتراض به نمره

اينجانب آقاي /خانم                  دانشجوي رشته                به ش. دانشجويي         نسبت به نمره اكتسابي خود اعتراض داشته و تقاضاي تصحيح مجدد اوراق امتحاني خود را دارم. ضمنا با امضاي خود صحت نمره اعلام شده نهايي را به هر ميزان كمتر يا بيش تر از نمره اعلام شده قبول نموده و اعتراضي بر آن نخواهم داشت.

                                                                نام و نام خانوادگي/امضاء/تاريخ

 

 

 

 

 

 بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٥
بازی يلدا

در ادامه بازي پيشنهادي وبلاگ  سلمان و لطف آوات كه منو معرفي كرد و هر چند دير شده من هم پنج تا از جنبه هاي نسبتا مخفي تر شخصيتمو جهت اطلاع مي نويسم و به علاوه اين كه پنج نفرو براي ادامه بازي معرفي مي كنم. با اين كه دير شده و از يلدا گذشته و چون من خبر نداشتم اشكالي نمي بينم كه ادامه دهم. ضمنا براي اطلاع از بازي و شرايط و نحوه آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

 

http://www.globalpersian.com/salman/weblog.html 

 1. تو مدرسه تا موقع ديپلم با جثه بسيار كوچيكي كه داشتم ولي هميشه ته كلاس مي نشستم و جزو شلوغ هاي كلاس بود. هيچ وقت هم تا گرفتن ديپلم براي هيچ امتحاني درس نخوندم.

 2. همه مي گن خيلي خيلي بد اخلاق، خودخواه و لجباز هستم. ولي به خدا پشت ستاره حلبي قلبي از طلا دارم و البته براي مواردي كه به آن ايمان دارم تا جاهاي خيلي خيلي بدش هم مي ايستم.

 3. عاشق نقاشي، گيتار، عكاسي و كارهاي فني بودم. الحمدالله رب العالمين تو هيچكدومش هيچ سه نقطه‌اي نشدم.

 4. اولين نفري كه مي خواست خودكشي كنه توي چاره پونزده سالگي به پست من خورد. به خاطر سمپاتي كه داشتيم خبرشو به من دادند كه چه نشسته اي كه فلاني خودشو داره مي‌كشه. منم مثل فيلسوف‌ها بادي در غبغب انداختم و گفتم اجازه بدهيد كارش را بكند. بلافاصله چند تا فحش آبدار نوش جان كردم. ولي روي حرفم وايستادم كه كسي كه بخواد خودشو بكشه به همه خبر نمي ده. همين هم شد. دو سه ساعت ديگه خبر اومد كه طرف بي‌خيال شده.

 5. خيلي دلم مي خواست بعضي هارو كتك بزنم ولي زورم نمي رسيد. براي همين هم هميشه زبانم از دستم خيلي درازتر است.

 

البته خيلي چيزا مونده ولي قرار شده فقط پنج تا بگيم. و اينم به جاي 5 تا 6 تا دوست براي ادامه بازي

سياه و سفيد     دبيزش     عمو داوود   مسافر 42     رقص مرگ        كتابداري  

 

 بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٥/۱٠/٢
 
هرگونه برداشت جزئی٬ کلی و یا بازچاپ در وبلاگ ها٬ سایت ها٬ ارایه از طریق موتورهای وبگردی از نوشتهكارمندان در خصلت و منش اداري برسه دسته اند فقط و فقط با ذکر کامل منبع به شکل زیر مجاز می باشد. متخلفین چون قانونی برای پیگیری وجود ندارد از خدا بترسید.
-------------------------------------------------------------------

كارمندان در خصلت و منش اداري برسه دسته اند:

 1. كارمندان مرغ صفت

 2. كارمندان گربه صفت

 3. كارمندان سگ صفت

 

كارمندان مرغ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود كم تر كار مي كنند

ب. دير سر كار خود حاضر مي شوند

پ. زود محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي هميشه بخشي از زندگي كاري آنها است.

ث. در محيط  كار زياد صحبت مي كنند.

ج. هميشه در خصوص كم بودن حقوق و مزاياي خود مي نالند.

چ. هميشه از كم بودن اضافه حقوق و پاداش خود مي نالند.

ح. خودشان را با ديگران زياد مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تلفن زدن هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، بسيار طولاني با شرح و تفسير فراوان مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. هر عملكرد ساده، روزمره و كوچكي را با شرح و تفصيل فراوان آب و تاب مي دهند.

ر. همه همكاران، هم قطاران و مديران از گزارش عملكرد آنها ناخواسته با خبر مي شوند.

ز. پشت سر همكاران خود مدام در حال بدگويي و كم ارزش جلوه دادن كار آنها هستند.

ژ. در طول ماه گزارشي مبسوط از عملكرد ويژه خود را به صورتي نواري ضبط شده براي همه تكرار تكرار و ارايه مي‌كنند.

س. با مديران به هيچ وجه در نمي‌افتند.

 

در يك جمله: مانند مرغ اگر تخمي بگذارند تا هفت خانه از هر طرف همسايه‌ها خواهند فهميد كه فردا صبحانه نيمرو خواهيم داشت.

 

كارمندان گربه صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود، نشان مي دهند بيش تر كار مي كنند.

ب. آرام و به موقع  سر كار خود حاضر مي شوند.( كسي از حضور و عدم حضور آنها زياد مطلع نمي‌شود)

پ. زود محل كار خود را ترك نمي كنند ولي بدون سر و صدا ترك مي كنند.

ت. گاهي از گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري استفاده مي‌كنند ولي هيچكس نمي‌فهمد به راستي علت بيماري آنها چه بوده است.

ث. در محيط كار كم صحبت مي كنند. ظاهرا راز دار و حرف نگه دار هستند.

ج. هيچگاه درباره حقوق و مزاياي خود صحبت نمي‌كنند. فيش حقوقي آنها جزو اسرار مگو است.

چ. هيچگاه درباره اضافه كار و تشويق هاي خود با كسي صحبت نمي‌كنند.

ح. خودشان را با ديگران مقايسه نمي‌كنند.

خ. خيلي كم و به ندرت مقابل گوش هاي تيز همكاران خود تلفن مي زنند.

د. موقع ارايه گزارش از به ذكر چند جمله ساده و كوتاه بسنده مي كنند.( گزارش هاي يك يا دو صفحه‌اي)

ذ.  هيچ يك از همكاران، هم قطاران و مديران به جز مدير مستقيم او از گزارش عملكرد آنها با خبر نمي‌شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. تا كسي كاري به آنها نداشته باشد كاري به كسي ندارند.

ژ. اگر با مديران در بيفتند بي نهايت طاقت دارند ولي اگر لازم باشد در مقابل آنها مي ايستند و به آنها چنگ مي زنند.

  

در يك جمله: مانند گربه اگر كاري كنند  هيچ يكي از اهالي خانه نخواهند فهميد كه كار كيست.

 

كارمندان سگ صفت:

الف. نسبت به ساير همكاران خود بسيار بيش تر كار مي‌كنند

ب. بسيار زود سر كار خود حاضر مي شوند

پ. بسيار دير محل كار خود را ترك مي كنند.

ت. گواهي هاي پزشكي و استعلاجي در زندگي كاري آنها جايي ندارد.

ث. در محيط  كار اصلا صحبت نمي كنند.

ج. هيچگاه فيش حقوقي خود را واكاوي نمي  كنند.

چ. هيچگاه از ميزان اضافه كار خود با خبر نيستند.

ح. خودشان را با ديگران در اين كه همكارانشان بيش تر از خود آنها كار مي كنند مقايسه مي‌كنند.

خ. مدام در حال تماس اداري يا مراجعه به دبيرخانه هستند.

د. موقع ارايه گزارش عملكردهاي خود، طولاني با شرح و تفسير مناسب همراه با پيشنهادات زياد مي‌نويسند. ( گزارش هاي چند صفحه‌اي جلد شده)

ذ. همه همكاران، هم قطاران و مديران مرتبط از گزارش عملكرد آنها با خبر مي شوند.

ر. پشت سر همكاران خود صحبتي نمي كنند.

ز. يا مديران در نمي‌افتند. اگر مديري شيوه كاري آنها را نپسندد سريعا تغيير روش مي‌‌دهند.

 

در يك جمله: مانند سگ از صبح تا شب مي دوند، كار مي‌كنند و به مديران بالا دستي و سازمان خود وفادارند.

 پيش نوشت‌ها
امکانات جانبی

ایمیل خود را برای اشتراک در فید کلاس مجازی وارد کنید:

Delivered by FeedBurner